Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=7&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Tue, 20 Apr 2021 16:36:51 GMT Govern de les Illes Balears 2021-04-20T16:36:51Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Activitat de formació per a professorat d'FP – GENERADORS ELÈCTRICS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4662330&lang=ca&coduo=7 Tue, 20 Apr 2021 09:50:23 GMT 4662330 2021-04-20T09:50:23Z Educació convoca ajuts per un import global de 250 mil euros pel sosteniment de la xarxa d'escoles de música i dansa públiques http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4658249&lang=ca&coduo=7 Tue, 20 Apr 2021 09:04:49 GMT 4658249 2021-04-20T09:04:49Z Consell de Govern: Educació convocarà ajuts per desenvolupar programes de qualificació inicial per al curs 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4658227&lang=ca&coduo=7 Tue, 20 Apr 2021 09:04:21 GMT 4658227 2021-04-20T09:04:21Z Dades de la incidència de la pandèmia als centres educatius de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4658264&lang=ca&coduo=7 Tue, 20 Apr 2021 09:02:19 GMT 4658264 2021-04-20T09:02:19Z Prova específica d'accés i procés d'admissió i matrícula als estudis superiors de Música per al curs 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4657514&lang=ca&coduo=7 Tue, 20 Apr 2021 07:28:39 GMT 4657514 2021-04-20T07:28:39Z COVID-19: Publicades instruccions específiques sobre sortides escolars http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4657866&lang=ca&coduo=7 Mon, 19 Apr 2021 13:26:06 GMT 4657866 2021-04-19T13:26:06Z El curs escolar 2021-2022 començarà dia 10 de setembre i acabarà el 23 de juny http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4655105&lang=ca&coduo=7 <p><em>&#160;</em></p> Mon, 19 Apr 2021 11:24:44 GMT 4655105 2021-04-19T11:24:44Z Prova específica d'accés i procés d'admissió i matrícula als estudis superiors de Disseny per al curs 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4657682&lang=ca&coduo=7 Mon, 19 Apr 2021 11:16:44 GMT 4657682 2021-04-19T11:16:44Z Prova específica d'accés i procés d'admissió i matrícula als estudis superiors d'Art Dramàtic per al curs 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4657612&lang=ca&coduo=7 Mon, 19 Apr 2021 10:45:33 GMT 4657612 2021-04-19T10:45:33Z Calendari escolar curs 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4657302&lang=ca&coduo=7 <p>Resoluci&#243; del conseller d&#8217;Educaci&#243; i Formaci&#243; Professional de 15 d&#8217;abril de 2021 per la qual s&#8217;estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres docents no universitaris de la comunitat aut&#242;noma de les Illes Balears</p> Mon, 19 Apr 2021 07:35:51 GMT 4657302 2021-04-19T07:35:51Z TRÀMIT PROFESSORAT RELIGIÓ CURS 2021-2022. RECONEIXEMENT FORMACIÓ PERMANENT PROFESSORAT http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4654580&lang=ca&coduo=7 Mon, 19 Apr 2021 06:36:48 GMT 4654580 2021-04-19T06:36:48Z Activitat de formació per a professorat d'FP – HACKING ÈTIC http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4656004&lang=ca&coduo=7 Fri, 16 Apr 2021 10:38:22 GMT 4656004 2021-04-16T10:38:22Z Educació convoca els Premis a l'Esforç i al Rendiment Acadèmic Excel·lent del curs 2020-21 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4655648&lang=ca&coduo=7 Fri, 16 Apr 2021 08:28:48 GMT 4655648 2021-04-16T08:28:48Z Activitat de formació per a professorat d'FP – INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES (IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4641158&lang=ca&coduo=7 Fri, 16 Apr 2021 07:09:25 GMT 4641158 2021-04-16T07:09:25Z Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, les places de docents per als camps d'aprenentatge de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4655128&lang=ca&coduo=7 Thu, 15 Apr 2021 14:26:42 GMT 4655128 2021-04-15T14:26:42Z Els centres educatius han prioritzat les activitats d'acollida de l'alumnat durant el curs 2019- 2020 a causa de la pandèmia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4655061&lang=ca&coduo=7 Thu, 15 Apr 2021 11:42:13 GMT 4655061 2021-04-15T11:42:13Z Publicada la convocatòria per cobrir places d'assessors dels centres de professorat de les IB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4654719&lang=ca&coduo=7 <p><span lang="ca-ES">S&#8217;ha publicat al BOIB la </span>Resoluci&#243; de la directora general de Primera Inf&#224;ncia, Innovaci&#243; i Comunitat Educativa de 12 d&#8217;abril de 2021 per la qual s&#8217;aprova la convocat&#242;ria p&#250;blica per cobrir places d&#8217;assessors de formaci&#243; permanent als centres de professorat en comissi&#243; de serveis.</p> <p>En total es convoquen<strong> 17 places</strong> d&#8217;assessors de formaci&#243;, corresponents a 3 &#224;mbits d&#8217;assessoria, repartides de la seg&#252;ent manera:</p> <p><span lang="ca-ES">CEP de Palma: 1 pla&#231;a</span></p> <p><span lang="ca-ES">CEP d&#8217;Inca: 4 places</span></p> <p><span lang="ca-ES">CEP de Manacor: 4 places</span></p> <p><span lang="ca-ES">CEP de Calvi&#224;: 2 places</span></p> <p><span lang="ca-ES">CEP de Menorca: 2 places</span></p> <p><span lang="ca-ES">CEP d&#8217;Eivissa: 4 places</span></p> <p><span lang="ca-ES">El termini per lliurar la sol&#183;licitud i el projecte de treball &#233;s de 20 dies naturals a partir de l&#8217;endem&#224; de la data de publicaci&#243; de la convocat&#242;ria en el BOIB. El tr&#224;mit </span><span lang="ca-ES">es dur&#224; a terme </span><span lang="ca-ES">&#237;ntegrament </span><span lang="ca-ES">de </span><span lang="ca-ES">forma telem&#224;tica</span><span lang="ca-ES">.</span></p> <p><strong>Tota la informaci&#243; est&#224; disponible a l'enlla&#231; que trobareu continuaci&#243;.&#160;</strong></p> Thu, 15 Apr 2021 11:22:20 GMT 4654719 2021-04-15T11:22:20Z Activitat de formació per a professorat d'FP – COBERTES VEGETALS (IES JOSEP SUREDA I BLANES) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4654431&lang=ca&coduo=7 Thu, 15 Apr 2021 06:26:07 GMT 4654431 2021-04-15T06:26:07Z Activitat de formació per a professorat d'FP – DISSENY D'UNGLES ARTIFICIALS EN ACRÍLIC http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4640994&lang=ca&coduo=7 Thu, 15 Apr 2021 05:34:15 GMT 4640994 2021-04-15T05:34:15Z La presidenta Armengol i el conseller Martí March inauguren el nou CEIP d'Alcúdia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4654192&lang=ca&coduo=7 Wed, 14 Apr 2021 12:55:35 GMT 4654192 2021-04-14T12:55:35Z Congrés La nova formació professional a la Comunitat Valenciana: descobreix el futur http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4654113&lang=ca&coduo=7 Wed, 14 Apr 2021 11:56:36 GMT 4654113 2021-04-14T11:56:36Z El projecte de nou Reglament Orgànic de Centres inicia el període de consultes i negociació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4652966&lang=ca&coduo=7 Tue, 13 Apr 2021 13:05:17 GMT 4652966 2021-04-13T13:05:17Z Educació ha realitzat avui els dos sortejos de desempat pel procés d'adscripció EI, EP, ESO i pel procés d'adscripció de Batxillerat per al Curs 2021/22 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4652863&lang=ca&coduo=7 Tue, 13 Apr 2021 12:26:06 GMT 4652863 2021-04-13T12:26:06Z Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4651578&lang=ca&coduo=7 Tue, 13 Apr 2021 11:15:35 GMT 4651578 2021-04-13T11:15:35Z Inici del període d'al·legacions a l'esborrany del nou ROC http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4652616&lang=ca&coduo=7 <p style="text-align: justify;">S&#8217;ha publicat la Resoluci&#243; del director general de Planificaci&#243;, Ordenaci&#243; i Centres de 8 d&#8217;abril de 2021 per la qual se sotmet a informaci&#243; p&#250;blica el Projecte de decret pel qual s&#8217;aprova Reglament Org&#224;nic de les escoles p&#250;bliques infantils, col&#183;legis p&#250;blics d&#8217;educaci&#243; prim&#224;ria, col&#183;legis p&#250;blics d&#8217;educaci&#243; infantil i prim&#224;ria, col&#183;legis p&#250;blics d&#8217;educaci&#243; infantil i prim&#224;ria integrats amb ensenyaments elementals de m&#250;sica, col&#183;legis p&#250;blics d&#8217;infantil i prim&#224;ria integrats amb educaci&#243; secund&#224;ria i instituts d&#8217;educaci&#243; secund&#224;ria de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> <p style="text-align: justify;">El per&#237;ode per realitzar al&#183;legacions &#233;s de quinze dies comptadors a partir del 14 d&#8217;abril.</p> Tue, 13 Apr 2021 10:50:22 GMT 4652616 2021-04-13T10:50:22Z Professors de religió http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2933601&lang=ca&coduo=7 Tue, 13 Apr 2021 10:47:56 GMT 2933601 2021-04-13T10:47:56Z PROFESSORS ESPECIALISTES http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3498257&lang=ca&coduo=7 Tue, 13 Apr 2021 05:46:26 GMT 3498257 2021-04-13T05:46:26Z Autorització de la contractació del servei de transport escolar per als Cursos 2021/22 i 2022/23 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4652087&lang=ca&coduo=7 Mon, 12 Apr 2021 13:07:38 GMT 4652087 2021-04-12T13:07:38Z Pròxima obertura del termini d'inscripció a la tercera convocatòria del programa de formació a distància per al professorat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4539285&lang=ca&coduo=7 <h1>El Servei de Normalitzaci&#243; Ling&#252;&#237;stica i Formaci&#243; torna a posar a l'abast dels docents una oferta de formacions a dist&#224;ncia per a aquest tercer trimestre mitjan&#231;ant l'entorn virtual de formaci&#243; Moodle (fweib.caib.es). Aquestes formacions es desenvoluparan del 5 de maig a l'1 de juny.</h1> <h1>Se n'ofereixen les seg&#252;ents:&#160;</h1> <p>&#160;</p> <p><a rel="noopener noreferrer" href="../../sites/formaciodelprofessorat/ca/formacions/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI350913&amp;id=350913" target="_blank">Aprenentatge basat en projectes</a></p> <p><a rel="noopener noreferrer" href="../../sites/formaciodelprofessorat/ca/formacions/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI350914&amp;id=350914" target="_blank">Moodle. Plataforma d'aprenentatge. Iniciaci&#243;</a></p> <p><a rel="noopener noreferrer" href="../../sites/formaciodelprofessorat/ca/formacions/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI350915&amp;id=350915" target="_blank">Inverteix la teva classe. Flipped Classroom</a></p> <p><a rel="noopener noreferrer" href="../../sites/formaciodelprofessorat/ca/formacions/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI350916&amp;id=350916" target="_blank">Mobile-Learning. &#218;s i creaci&#243; d'apps educatives</a></p> <p><a rel="noopener noreferrer" href="../../sites/formaciodelprofessorat/ca/formacions/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI350917&amp;id=350917" target="_blank">Eines i recursos Google per a la tasca docent 1</a></p> <p><a rel="noopener noreferrer" href="../../sites/formaciodelprofessorat/ca/formacions/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI350918&amp;id=350918" target="_blank">Edmodo, xarxa social educativa</a></p> <p><a rel="noopener noreferrer" href="../../sites/formaciodelprofessorat/ca/formacions/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI350919&amp;id=350919" target="_blank">Eines i recursos Google per a la tasca docent 2</a></p> <p><a rel="noopener noreferrer" href="../../sites/formaciodelprofessorat/ca/formacions/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI350920&amp;id=350920" target="_blank">Avaluaci&#243; per compet&#232;ncies</a></p> <p><a rel="noopener noreferrer" href="../../sites/formaciodelprofessorat/ca/formacions/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI350921&amp;id=350921" target="_blank">Aprenentatge cooperatiu</a></p> <p><a rel="noopener noreferrer" href="../../sites/formaciodelprofessorat/ca/formacions/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI350922&amp;id=350922" target="_blank">Scratch. D'usuari a creador de programes</a></p> <p><a rel="noopener noreferrer" href="../../sites/formaciodelprofessorat/ca/formacions/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI350923&amp;id=350923" target="_blank">Compet&#232;ncies cognitivo emocionals</a></p> <p><a rel="noopener noreferrer" href="../../sites/formaciodelprofessorat/ca/formacions/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI350924&amp;id=350924" target="_blank">Compet&#232;ncia social. Comunicaci&#243; interpersonal</a></p> <p><a rel="noopener noreferrer" href="../../sites/formaciodelprofessorat/ca/formacions/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI350925&amp;id=350925" target="_blank">Les TIC en el proc&#233;s d'aprenentatge</a></p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p>Si estau interessats, podeu realitzar la inscripci&#243; del 17 al 21 d'abril, ambd&#243;s inclosos.</p> <p>Les llistes provisionals d&#8217;admesos es publicaran dia 23 d'abril i es podr&#224; confirmar del 24 d'abril al 2 de maig, ambd&#243;s inclosos. Les llistes definitives es publicaran dia 3 i 4 de maig de 2021.</p> Mon, 12 Apr 2021 13:03:14 GMT 4539285 2021-04-12T13:03:14Z S'aprova destinar més de 4,3 MILIONS d'euros a impulsar l'educació 0-3 anys http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4652071&lang=ca&coduo=7 Mon, 12 Apr 2021 13:01:08 GMT 4652071 2021-04-12T13:01:08Z Autoritzada l'escola infantil de primer cicle Moixaina, de Llubí http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4652060&lang=ca&coduo=7 Mon, 12 Apr 2021 12:56:16 GMT 4652060 2021-04-12T12:56:16Z 6è Concurs de pòsters i clipmetratges de prevenció de consum de tabac en els joves - curs escolar 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4443861&lang=ca&coduo=7 Mon, 12 Apr 2021 11:25:10 GMT 4443861 2021-04-12T11:25:10Z INFOXICACIÓ: com crear, seleccionar i organitzar la informació digital a l'aula http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4651796&lang=ca&coduo=7 Mon, 12 Apr 2021 10:20:10 GMT 4651796 2021-04-12T10:20:10Z Dades de la incidència de la pandèmia als centres educatius de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4651571&lang=ca&coduo=7 Mon, 12 Apr 2021 09:15:21 GMT 4651571 2021-04-12T09:15:21Z Activitat de formació - MIGRACIONS, DIVERSITAT I IDENTITAT CULTURAL http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4647864&lang=ca&coduo=7 Mon, 12 Apr 2021 08:26:26 GMT 4647864 2021-04-12T08:26:26Z Activitat de formació per a professorat d'FP – DOMÒTICA KNX (ESTÀNDARD INTERNACIONAL DE DOMÒTICA). CIFP PAU CASESNOVES http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4624021&lang=ca&coduo=7 Mon, 12 Apr 2021 08:07:47 GMT 4624021 2021-04-12T08:07:47Z El conseller March nomena a Camila Tudurí com a nova cap d'Inspecció Educativa a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4649295&lang=ca&coduo=7 Fri, 09 Apr 2021 12:49:55 GMT 4649295 2021-04-09T12:49:55Z Convocatòria de 18 noves qualificacions professionals del Pla ACREDITA http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4621904&lang=ca&coduo=7 Fri, 09 Apr 2021 09:57:33 GMT 4621904 2021-04-09T09:57:33Z OPOSICIONS 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3947213&lang=ca&coduo=7 <p style="color: #ff0000;">[06/03/2020] SORTEIG</p> <p>La persona de refer&#232;ncia a partir de la qual es creen els tribunals, determinada per sorteig p&#250;blic, &#233;s:</p> <p style="text-align: left;"><strong>RAMON ALEJANDRO, JAUME</strong>&#160; (1er llinatge, 2n llinatge, nom).<br /><br />Els membres dels tribunals es seleccionen de la llista ordenada de tribunables segons els criteris indicats a la convocat&#242;ria (alfab&#232;ticament i per edat, en aquest ordre) a partir d'aquesta persona de refer&#232;ncia.</p> <p style="text-align: center;">---<br /><br /></p> <p style="text-align: left;">D'acord amb el sorteig, l'assignaci&#243; d'opositors als tribunals i l'ordre d'actuaci&#243; es far&#224; alfab&#232;ticament a partir de la lletra <strong>G.</strong></p> <p style="text-align: center;">---</p> <p style="text-align: left; color: #ff0000;"><span>[26/02/2020] TR&#192;MIT DE PRESENTACI&#211; DE SOL&#183;LICITUDS</span></p> <p>El termini de presentaci&#243; de sol&#183;licituds ser&#224; de dia<strong> 26 de febrer fins a dia 16 de mar&#231; de 2020</strong>, ambd&#243;s inclosos.</p> <p><button onclick="location.href='https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&amp;modelo=EC0004SOOD&amp;version=8'"> Acc&#233;s al tr&#224;mit </button></p> Thu, 08 Apr 2021 12:09:25 GMT 3947213 2021-04-08T12:09:25Z Seminari web sobre l'oferta formativa d'FP i la seva relació amb l'entorn http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4648247&lang=ca&coduo=7 Thu, 08 Apr 2021 11:42:37 GMT 4648247 2021-04-08T11:42:37Z Programa Escacs a l'escola del curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4292695&lang=ca&coduo=7 Thu, 08 Apr 2021 10:51:37 GMT 4292695 2021-04-08T10:51:37Z Programa Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS). Curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4292354&lang=ca&coduo=7 Thu, 08 Apr 2021 10:39:10 GMT 4292354 2021-04-08T10:39:10Z Segell Vida Saludable 2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4516952&lang=ca&coduo=7 Thu, 08 Apr 2021 10:33:10 GMT 4516952 2021-04-08T10:33:10Z Els processos d'escolarització per al curs 2021-2022 es faran preferentment de manera telemàtica http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4618065&lang=ca&coduo=7 Wed, 07 Apr 2021 07:59:17 GMT 4618065 2021-04-07T07:59:17Z Punt de trobada: uns tres-cents professionals d'atenció a la diversitat participen avui en una jornada d'orientació educativa i social http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4641312&lang=ca&coduo=7 Tue, 06 Apr 2021 11:07:38 GMT 4641312 2021-04-06T11:07:38Z Comissió de Formació del Professorat. Curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4419174&lang=ca&coduo=7 Tue, 06 Apr 2021 06:57:10 GMT 4419174 2021-04-06T06:57:10Z Homologació d'activitats de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3047494&lang=ca&coduo=7 Tue, 06 Apr 2021 06:53:01 GMT 3047494 2021-04-06T06:53:01Z El Patronat de la FESMAE ha decidit per unanimitat l'acomiadament de dos professors de l'ESADIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4623532&lang=ca&coduo=7 Tue, 30 Mar 2021 13:00:36 GMT 4623532 2021-03-30T13:00:36Z El procés d'admissió als cicles formatius de formació professional per al curs 2021-2022 serà preferentment telemàtic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4623335&lang=ca&coduo=7 Tue, 30 Mar 2021 10:32:32 GMT 4623335 2021-03-30T10:32:32Z Comissions de serveis (curs 2021-2022) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4623280&lang=ca&coduo=7 Tue, 30 Mar 2021 10:08:22 GMT 4623280 2021-03-30T10:08:22Z