Notícies: CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE Notícies d'actualitat 2020-11-30T21:02:59Z Govern de les Illes Balears 2020-11-30T21:02:59Z ca El Govern posa la primera pedra d'una nova promoció d'habitatge públic de 22 HPO a Vilafranca de Bonany 4456322 2020-11-26T09:37:12Z 2020-11-26T09:37:12Z 2020-11-26T09:37:12Z El Govern posa la primera pedra d'una nova promoció d'habitatge públic de 22 HPO a Vilafranca de Bonany 4456196 2020-11-26T08:29:41Z 2020-11-26T08:29:41Z <p>&#201;s la primera promoci&#243; d&#8217;habitatge p&#250;blic al municipi</p> 2020-11-26T08:29:41Z El conseller Marc Pons anuncia una nova convocatòria d'ajudes d'1,5 milions d'euros al sector del transport terrestre 4455354 2020-11-25T07:35:57Z 2020-11-25T07:35:57Z 2020-11-25T07:35:57Z El Consell d'Administració d'SFM aprova l'adjudicació de les obres del pas a nivell de Sa Farinera i del PAET entre Sineu i Petra 4453042 2020-11-20T09:06:25Z 2020-11-20T09:06:25Z 2020-11-20T09:06:25Z El litoral de Menorca podria registrar 3.191 ancoratges simultanis amb el parc d'embarcacions actual 4453000 2020-11-20T09:00:40Z 2020-11-20T09:00:40Z <p>/Ports IB i SOCIB presenten les conclusions del primer estudi de capacitat de c&#224;rrega a Menorca</p> <p>/L&#8217;estudi, que fixa per al conjunt del litoral balear, una capacitat de 22.000 ancoratges, est&#224; lligat a la redacci&#243; del Pla General de Ports de les Illes Balears</p> <p>/El conseller Marc Pons reitera a Menorca que els resultats indiquen que el plantejament de futur ha de ser de millora de la gesti&#243; actual dels ports i no del seu creixement o ampliacions</p> 2020-11-20T09:00:40Z L'IBAVI interposa 22 denúncies contra els ocupants irregulars dels pisos de Camp Redó 4452990 2020-11-20T08:54:14Z 2020-11-20T08:54:14Z 2020-11-20T08:54:14Z L'Estat assegura al Govern que defensarà a Europa eliminar els límits a les ajudes al transport de mercaderies per a les Illes Balears 4452978 2020-11-20T08:48:09Z 2020-11-20T08:48:09Z <p><em>/Els consellers Marc Pons i Mae de la Concha han participat&#160; en la constituci&#243; de la Comissi&#243; Mixta Estat-Comunitat Aut&#242;noma sobre les ajudes al transport de mercaderies</em></p> <p>&#160;</p> <p><em>/Es crear&#224; una comissi&#243; de treball per aprovar una llista de productes agr&#237;coles de primera transformaci&#243; per incloure&#8217;ls en les ajudes</em></p> 2020-11-20T08:48:09Z El litoral de Formentera podria registrar 3.849 ancoratges simultanis 4452946 2020-11-20T08:32:42Z 2020-11-20T08:32:42Z <div class="ficha-texto-titular"> <div><em>Ports IB i SOCIB presenten les conclusions del primer estudi de capacitat de c&#224;rrega a Formentera</em></div> </div> 2020-11-20T08:32:42Z Registre de Demandants d'Habitatges Protegits 512136 2020-11-20T08:32:41Z 2020-11-20T08:32:41Z <p>Sol&#183;licitud d'inscripci&#243; en el Registre P&#250;blic de Demandants d'Habitatges Protegits.</p> 2020-11-20T08:32:41Z La Conselleria de Mobilitat i Habitatge pressuposta 500 nous HPO el 2021 i en suma 1.000 en dos anys 4448181 2020-11-17T08:44:14Z 2020-11-17T08:44:14Z <p>El gener s&#8217;inicia el nou servei d&#8217;autob&#250;s per carretera i el tramvia, aix&#237; com l&#8217;increment d&#8217;unitats al tren, que s&#243;n projectes prioritaris</p> <p>L&#8217;IBAVI executar&#224; un pressupost que suma 95 milions i les ajudes per al lloguer arribaran als 9 milions d&#8217;euros, la xifra m&#233;s alta fins ara</p> 2020-11-17T08:44:14Z El litoral d'Eivissa podria registrar 4.800 ancoratges simultanis amb el parc d'embarcacions actual 4449556 2020-11-17T08:43:06Z 2020-11-17T08:43:06Z <p><em>/Ports IB i SOCIB presenten les conclusions del primer estudi de capacitat de c&#224;rrega a Eivissa</em></p> <p><em>/L&#8217;estudi, que fixa per al conjunt del litoral balear, una capacitat de 22.000 ancoratges, est&#224; lligat a la redacci&#243; del Pla General de Ports de les Illes Balears</em></p> <p><em>/El conseller Marc Pons reitera a Eivissa que els resultats indiquen que el plantejament de futur ha de ser de millora de la gesti&#243; actual dels ports i no del seu creixement o ampliacions</em></p> 2020-11-17T08:43:06Z 33,3 milions d'euros per a inversions municipals a l'illa de Mallorca 4448171 2020-11-16T08:18:18Z 2020-11-16T08:18:18Z <p><em>Les actuacions, cofinan&#231;ades per Govern, Consell insular i ajuntaments,</em> <em>contribuiran a la sostenibilitat i l&#8217;efici&#232;ncia urbana</em></p> 2020-11-16T08:18:18Z Llistats provisionals i definitius dels procediments d'adjudicació 2590664 2020-11-12T11:50:57Z 2020-11-12T11:50:57Z <p>Llistes provisionals i definitives dels procediments d'adjudicaci&#243;</p> 2020-11-12T11:50:57Z CONVOCATÒRIA AJUDES AL LLOGUER 2020 4244872 2020-11-12T09:38:45Z 2020-11-12T09:38:45Z 2020-11-12T09:38:45Z Armengol i Pons inauguren les primeres quatre línies del TIB que funcionen amb busos de la nova flota 4443616 2020-11-10T08:16:05Z 2020-11-10T08:16:05Z <p><em>S&#8217;introdueix el nou sistema de tarifes, amb la targeta intermodal convertida en moneder i amb la possibilitat de pagar amb targeta banc&#224;ria sense contacte</em></p> <p><em>Els nous busos s&#243;n m&#233;s sostenibles, m&#233;s moderns, m&#233;s c&#242;modes i m&#233;s accessibles per als usuaris del transport p&#250;blic</em></p> 2020-11-10T08:16:05Z El litoral balear podria registrar 22.000 ancoratges simultanis amb el parc d'embarcacions actual 4442565 2020-11-09T07:01:07Z 2020-11-09T07:01:07Z <p><em>/Ports IB i SOCIB presenten les conclusions del primer estudi de capacitat de c&#224;rrega</em></p> <p>&#160;</p> <p><em>/L&#8217;estudi est&#224; lligat a la redacci&#243; del Pla General de Ports de les Illes Balears</em></p> <p>&#160;</p> <p><em>/El conseller Pons avan&#231;a que els resultats indiquen que el plantejament de futur ha de ser de millora de la gesti&#243; actual dels ports i no del seu creixement o ampliacions</em></p> 2020-11-09T07:01:07Z Santa Maria del Camí rebrà 164.666 euros per a obres de millora d'habitatges particulars i de l'entorn urbà públic 4419036 2020-10-27T08:16:37Z 2020-10-27T08:16:37Z <p>Es podran demanar ajudes per obres a habitatges fetes entre juliol de 2018 i setembre de 2021</p> <p>L&#8217;Ajuntament destinar&#224; la subvenci&#243; a la reforma integral del carrer de l&#8217;arquitecte Guillem Forteza</p> <p>&#160;</p> 2020-10-27T08:16:37Z Ports IB fa públic l'informe d'Avaluació del trànsit comercial del Port de Sant Antoni de Portmany 4418204 2020-10-26T06:48:38Z 2020-10-26T06:48:38Z <p><span>L'estudi realitza una an&#224;lisi comparativa entre els escenaris amb i sense tr&#224;nsit portuari comercial des d&#180;un punt de vista t&#232;cnic, econ&#242;mic, social i mediambiental</span></p> 2020-10-26T06:48:38Z El Govern assegura a la FEBT que els vehicles de servei, com taxis o autocars, poden portar publicitat d'altres empreses 4418197 2020-10-26T06:44:29Z 2020-10-26T06:44:29Z 2020-10-26T06:44:29Z L'IBAVI i el COAIB lliuren els premis als millors projectes del concurs d'idees per a la construcció de 108 HPO 4410138 2020-10-13T12:26:12Z 2020-10-13T12:26:12Z 2020-10-13T12:26:12Z Ajuntament, Consell i Govern han signat avui el conveni sobre els usos dels Quarters des Castell 4409684 2020-10-13T07:40:11Z 2020-10-13T07:40:11Z <p><em>Els usos ja acordats s&#243;n resid&#232;ncia i centre de dia, centre integrat de formaci&#243; professional i HPO</em></p> <p><em>Els quarters s&#243;n p&#250;blics despr&#233;s de la seva adquisici&#243; per part del Govern, el Consell i l&#8217;Ajuntament per 2,4 milions</em></p> 2020-10-13T07:40:11Z La fabricació dels busos de la nova flota del TIB està quasi enllestida 4409665 2020-10-13T07:34:48Z 2020-10-13T07:34:48Z 2020-10-13T07:34:48Z L'IBAVI i el COAIB lliuren els premis als millors projectes del concurs d'idees per a la construcció de 108 HPO 4409647 2020-10-13T07:30:58Z 2020-10-13T07:30:58Z 2020-10-13T07:30:58Z El conseller Marc Pons presenta un projecte de millora energètica i de les instal·lacions del Port de Pollença 4409616 2020-10-13T07:10:33Z 2020-10-13T07:10:33Z 2020-10-13T07:10:33Z El Govern publica una guia explicativa sobre les obligacions dels grans tenidors 4409607 2020-10-13T07:07:35Z 2020-10-13T07:07:35Z 2020-10-13T07:07:35Z Un total de 707 amarradors dels ports de Cala Bona, Cala Figuera, Cala Rajada, Porto Cristo, Portopetro i Sóller ha de demanar una nova autorització per mantenir la seva plaça 4409597 2020-10-13T07:04:21Z 2020-10-13T07:04:21Z 2020-10-13T07:04:21Z Comunicació prèvia de deficiències 1288894 2020-10-07T10:12:39Z 2020-10-07T10:12:39Z <p>Comunicaci&#243; de defici&#232;ncies</p> 2020-10-07T10:12:39Z La targeta bancària es pot emprar des d'avui per accedir a la línia de metro a la UIB 4404335 2020-10-07T06:12:47Z 2020-10-07T06:12:47Z <p><em><strong>En aquesta fase en proves, la targeta tamb&#233; es podr&#224; emprar en la l&#237;nia d&#8217;autob&#250;s L-199, entre Palma i Sant Agust&#237;</strong></em></p> <p>&#160;</p> <p><em><strong>Tamb&#233; es podr&#224; utilitzar la targeta TIB en el metro amb el seu nou sistema de targeta moneder</strong></em></p> 2020-10-07T06:12:47Z El Govern posa la primera pedra d'una nova promoció d'habitatge públic a Palma destinada a gent gran i col·lectius vulnerables 4386670 2020-10-02T08:18:18Z 2020-10-02T08:18:18Z 2020-10-02T08:18:18Z El Govern posa la primera pedra d'una nova promoció d'habitatge públic a Palma destinada a gent gran i col·lectius vulnerables 4386138 2020-10-02T05:46:32Z 2020-10-02T05:46:32Z <p><em>La promoci&#243; d&#8217;habitatge p&#250;blic de dotaci&#243; disposar&#224; de 57 habitatges, un centre de dia i altres espais comuns per a l&#8217;assist&#232;ncia dels usuaris</em></p> <p>&#160;</p> 2020-10-02T05:46:32Z Comencen les obres de la futura cotxera-gasinera dels nous busos TIB a Artà 4381632 2020-10-01T06:49:44Z 2020-10-01T06:49:44Z <p><em>La presidenta Armengol i el conseller Marc Pons han posat la primera pedra de la futura cotxera que donar&#224; servei a la zona de Llevant</em></p> 2020-10-01T06:49:44Z Concurs de projectes amb intervenció de jurat per seleccionar propostes arquitectòniques per construir cinc edificis dividits en tres lots d'habitatges de protecció pública 4175318 2020-09-24T12:01:23Z 2020-09-24T12:01:23Z <p><a href="https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jZDLCoJQEIafxQeQGY96tKX3C5b mrTwbETI5kLqJiJ4-lbZqsxv4vn-YHxhUokRlSdd0ohC4AhuaF--aJx-H5gEVMKbVRumcjeAgY2ymNpI wOeaJRyREBcq-efOef9ob5FCZcwCjteLEluX6BPVMnoTILgrqz-t8oZoAXBkDN31P_fmrAPnPV2VLKcM yoVngIQa-a0eFpE463fMvwBZkK2EBtl7cPkLg5I99u1c-nRu3oGdcZGl6zwLR6wxB-AI26XuY/" target="_blank">1. Enlla&#231; a la plataformaci&#243; de contractaci&#243;</a></p> <p><a href="https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/a01b3b7d-af62-4d67-859e-b030be206aa5/DOC_CD2020-910174.pdf?MOD=AJPERES" target="_blank">2. Enlla&#231; als plecs del concurs</a></p> <p><a href="../../sites/habitatges/ca/palma_fornaris_lot_1/" target="_blank">3. Enlla&#231; a Imatges de Palma Fornaris Lot 1</a></p> <p><a href="../../sites/habitatges/ca/palma_togores_lot_2/" target="_blank">4. Enlla&#231; a Imatges de Palma Togores Lot 2</a></p> <p><a href="../../sites/habitatges/ca/marratxi_lot_3/" target="_blank">5. Enlla&#231; a Imatges de Marratx&#237; Lot 3</a></p> <p><a href="http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4369011" target="_blank">6. LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS D'IDEES 108 HABITATGES</a></p> 2020-09-24T12:01:23Z El Govern comença la construcció d'una nova promoció de 54 HPO a Inca 4308231 2020-09-24T11:18:58Z 2020-09-24T11:18:58Z 2020-09-24T11:18:58Z El Govern posa la primera pedra d'una promoció de 42 habitatges de protecció oficial a Son Servera 4372447 2020-09-24T07:43:43Z 2020-09-24T07:43:43Z 2020-09-24T07:43:43Z El Govern posa la primera pedra d'una promoció de 42 habitatges de protecció oficial a Son Servera 4372439 2020-09-24T07:40:52Z 2020-09-24T07:40:52Z <p><em>Aquesta ser&#224; la primera promoci&#243; d&#8217;habitatges de protecci&#243; oficial al municipi</em></p> <p><em>Tres dels habitatges seran adaptats i tots es destinaran a lloguer social</em></p> <p><em>El cost de la construcci&#243; &#233;s de 5.956.383 &#8364;</em></p> 2020-09-24T07:40:52Z El Govern y el Ayuntamiento de Calvià empiezan la construcción de 48 VPO en la avenida de s'Olivera de Magaluf 4371082 2020-09-22T09:29:20Z 2020-09-22T09:29:20Z 2020-09-22T09:29:20Z El Govern i l'Ajuntament de Calvià comencen la construcció de 48 HPO a l'avinguda de s'Olivera de Magaluf 4370973 2020-09-22T07:24:52Z 2020-09-22T07:24:52Z <p><em>Sota un &#250;nic projecte es construiran dues promocions de 24 HPO cada una</em></p> <p><em>El cost total de la promoci&#243; &#233;s de 7 milions d&#8217;euros</em></p> <p><em>La previsi&#243; &#233;s que en el s&#242;l on s&#8217;aixecaran aquests HPO hi pugui haver fins a 88 habitatges de protecci&#243;</em></p> 2020-09-22T07:24:52Z L'IBAVI cedeix 15 HPO a Afers Socials destinats a persones amb una situació d'especial vulnerabilitat 4368777 2020-09-18T08:11:02Z 2020-09-18T08:11:02Z <p>Avui s&#8217;ha signat l&#8217;acord per a la cessi&#243; de 5 HPO i en els pr&#242;xims 2 anys es cediran els 10 HPO restants</p> 2020-09-18T08:11:02Z El Consell d'Administració de Ports IB adjudica a Marina Seca l'explotació de l'escar del port de Ciutadella amb un cànon de 101.000 euros anuals 4368758 2020-09-18T08:07:09Z 2020-09-18T08:07:09Z 2020-09-18T08:07:09Z Avancen les obres de la cotxera-taller dels busos de la nova xarxa TIB a Felanitx 4367215 2020-09-17T06:37:53Z 2020-09-17T06:37:53Z <p><em>El conseller Marc Pons ha visitat la instal&#183;laci&#243;, que ser&#224; una de les dues que acolliran la futura flota del servei de les zones de Llevant i Migjorn</em></p> 2020-09-17T06:37:53Z El Govern exonera del lloguer a 154 famílies que viuen als pisos de l'IBAVI 4364271 2020-09-14T09:10:34Z 2020-09-14T09:10:34Z 2020-09-14T09:10:34Z El concurs d'idees d'arquitectura de l'IBAVI rep més de 300 propostes 4364260 2020-09-14T08:59:27Z 2020-09-14T08:59:27Z 2020-09-14T08:59:27Z El Govern posa la primera pedra d'una nova promoció d'habitatge públic a Palma, que enguany sumarà un total de 132 HPO en construcció 4364252 2020-09-14T08:56:29Z 2020-09-14T08:56:29Z 2020-09-14T08:56:29Z El Govern lliurarà els premis del concurs d'idees de l'IBAVI i inaugurarà l'exposició dels projectes premiats 4363898 2020-09-14T07:44:18Z 2020-09-14T07:44:18Z 2020-09-14T07:44:18Z El Govern posa la primera pedra d'una nova promoció d'habitatge públic a Manacor 4360062 2020-09-10T07:55:03Z 2020-09-10T07:55:03Z 2020-09-10T07:55:03Z El Govern posa la primera pedra d'una nova promoció d'habitatge públic a Manacor 4360075 2020-09-10T07:47:32Z 2020-09-10T07:47:32Z <p><em>Armengol destaca que les promocions d&#8217;HPO permeten donar qualitat de vida i un habitatge digne a moltes persones que ho necessiten</em></p> <p><em><em>Aquests onze nous habitatges que es comen&#231;aran a construir s&#8217;inclouen en els 729 HPO que entre el 2020 i el 2021 hi haur&#224; acabats o amb les obres iniciades</em></em></p> 2020-09-10T07:47:32Z El Govern construirà una promoció de 6HPO a sòl cedit per l'Ajuntament de Puigpunyent 4360050 2020-09-10T07:35:59Z 2020-09-10T07:35:59Z 2020-09-10T07:35:59Z El Govern construirà una promoció de 6HPO a sòl cedit per l'Ajuntament de Puigpunyent 4358009 2020-09-08T07:20:45Z 2020-09-08T07:20:45Z 2020-09-08T07:20:45Z El conseller Pons inaugura les noves instal·lacions de Ports de les Illes Balears a Sant Antoni, que han suposat una inversió de 855.000 euros 4357989 2020-09-08T07:16:39Z 2020-09-08T07:16:39Z <p><em>El nou edifici ofereix serveis per als usuaris del port, com banys i vestidors, i millora les condicions de feina dels treballadors</em></p> 2020-09-08T07:16:39Z El Govern posa en marxa una línia d'ajudes de 318.000 euros per rehabilitar habitatges del nucli antic de Manacor 4357968 2020-09-08T07:11:37Z 2020-09-08T07:11:37Z <p><strong> </strong>Els habitatges han d&#8217;estar inclosos dins l&#8217;&#224;rea de regeneraci&#243; i renovaci&#243; urbana (ARRU)&#160; de Manacor</p> <p><strong> </strong>S&#8217;invertiran fins a 735.000 euros p&#250;blics, entre les ajudes i la inversi&#243; de l&#8217;Ajuntament de Manacor a la pla&#231;a de l'Antigor i el carrer dels Gerrers</p> 2020-09-08T07:11:37Z