Noticias: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=185&lang=es&tipo=rss_2.0 Noticias de actualidad es Wed, 04 Aug 2021 19:15:06 GMT Govern de les Illes Balears 2021-08-04T19:15:06Z es Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears El Govern avança amb el secretari general per al Repte Demogràfic en la consideració dels desequilibris poblacionals de les Balears en l'estratègia del Govern d'Espanya http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4818166&lang=es&coduo=185 Wed, 04 Aug 2021 14:20:45 GMT 4818166 2021-08-04T14:20:45Z El Govern defensa que la distribució dels nous fons del Pla de Recuperació d'Espanya atengui la major afectació econòmica de la pandèmia a les Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4815013&lang=es&coduo=185 Mon, 02 Aug 2021 18:25:16 GMT 4815013 2021-08-02T18:25:16Z El Govern valora les noves mesures estatals i els fons extraordinaris de suport que s'havien reclamat per a les comunitats autònomes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4802181&lang=es&coduo=185 Wed, 28 Jul 2021 17:49:17 GMT 4802181 2021-07-28T17:49:17Z El Govern concedeix els primers ajuts a prop de 900 autònoms de la línia de fons estatals de suport al teixit empresarial http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4802169&lang=es&coduo=185 Wed, 28 Jul 2021 17:47:20 GMT 4802169 2021-07-28T17:47:20Z Instrucción 01/2021 relativa a las cuentas bancarias de los entes del sector público y de los centros con autonomía de gestión económica y a la designación y a la sustitución de personas autorizadas para utilizarlos http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4649722&lang=es&coduo=185 <div> <p>El 12 de abril de 2021 se empez&#243; a aplicar la Instrucci&#243;n 01/2021.</p> <p>El objeto de esta Instrucci&#243;n es determinar las condiciones para la apertura y la cancelaci&#243;n de cuentas bancarias titularidad de los entes del sector p&#250;blico auton&#243;mico y de los centros con autonom&#237;a de gesti&#243;n econ&#243;mica, y para la designaci&#243;n o sustituci&#243;n de las personas autorizadas para utilizarlos.</p> <p>La Instrucci&#243;n establece, a todos los efectos, que la forma de disposici&#243;n de fondo sea mancomunada.</p> <p>Las entidades incluidas en el &#225;mbito de aplicaci&#243;n de esta Instrucci&#243;n que tengan establecida la firma solidaria como forma de disposici&#243;n material de fondos disponen hasta 31 de diciembre de 2021 para acordar y establecer la firma mancomunada, salvo los casos que una norma de rango legal o reglamentario establezca otra forma de disposici&#243;n material de los fondos o que obtenga antes de esta fecha, y previa justificaci&#243;n razonada y suficiente, autorizaci&#243;n de la Direcci&#243;n general del Tesoro, Pol&#237;tica Financiera y Patrimonio para mantener la firma solidaria.</p> <p><br />En el casos que una ley o un reglamento establezca la firma solidaria, la Direcci&#243;n General del Tesoro, Pol&#237;tica Financiera y Patrimonio recomienda a estos entes que tramiten una modificaci&#243;n normativa del r&#233;gimen de solidaridad a los efectos que la disposici&#243;n material de fondos se haga con firma mancomunada.</p> <p>&#160;<br />As&#237; mismo, las entidades que no tengan designadas personas para poder realizar pagos por suplencia en el caso de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otro impedimento para actuar de las personas autorizadas principales, tendr&#225;n que efectuar esta designaci&#243;n y solicitar la correspondiente autorizaci&#243;n de la Direcci&#243;n general del Tesoro, Pol&#237;tica Financiera y Patrimonio antes de 31 de diciembre de 2021.</p> </div> Tue, 27 Jul 2021 07:01:25 GMT 4649722 2021-07-27T07:01:25Z Consulta de pagos de la Comunitat Autónoma http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1749747&lang=es&coduo=185 <p><span>Para consultar el estado de las&#160;</span><strong>obligaciones</strong><span>&#160;de la Comunitat Aut&#243;noma de las Illes Balears que haya a la Tesorer&#237;a pendientes de pago, un golpe finalizado el proceso de tramitaci&#243;n administrativa y a partir de los datos que constan en el sistema de informaci&#243;n contable, contact&#225;is con el Servicio de Gesti&#243;n Financiera de la Direcci&#243;n general del Tesoro, Pol&#237;tica Financiera y Patrimonio. <strong><span><strong><br /></strong></span></strong></span></p> Wed, 21 Jul 2021 09:16:43 GMT 1749747 2021-07-21T09:16:43Z L'Ajuntament de Santanyí suma quatre platges de Cala d'Or a la campanya del Govern Endu-te'n un plàstic! de neteja de platges http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4796431&lang=es&coduo=185 Mon, 19 Jul 2021 13:09:36 GMT 4796431 2021-07-19T13:09:36Z El Govern inicia la preparació dels pressuposts generals per a 2022 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4796419&lang=es&coduo=185 Mon, 19 Jul 2021 13:07:44 GMT 4796419 2021-07-19T13:07:44Z El Govern rep prop de 12.000 sol·licituds d'empreses i autònoms per acollir-se als ajuts dels 855,7 milions per fer front als efectes de la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4792508&lang=es&coduo=185 Tue, 13 Jul 2021 11:14:09 GMT 4792508 2021-07-13T11:14:09Z El vicepresident Yllanes i la consellera Sánchez traslladen al cos consular a les Illes la necessitat de blindar climàticament les Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4786470&lang=es&coduo=185 Wed, 07 Jul 2021 14:59:36 GMT 4786470 2021-07-07T14:59:36Z Els governs balear i valencià reclamen una major aportació de recursos a les comunitats autònomes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4786449&lang=es&coduo=185 Wed, 07 Jul 2021 14:55:19 GMT 4786449 2021-07-07T14:55:19Z Armengol i Puig conclouen la I Cimera Illes Balears - Comunitat Valenciana amb el compromís de continuar enfortint estratègies i més de setanta acords per al canvi de model dels dos territoris http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4786441&lang=es&coduo=185 Wed, 07 Jul 2021 14:52:58 GMT 4786441 2021-07-07T14:52:58Z ARRENDAMIENTOS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2385254&lang=es&coduo=185 <p style="text-align: justify;">En este apartado puede consultar las convocatorias para la concertaci&#243;n de contratos de arrendamiento de inmuebles -por concurso-, los arrendamientos adjudicados, los concursos que hayan quedado desiertos, as&#237; como la normativa espec&#237;fica que regula los arrendamientos a favor de la Comunidad Aut&#243;noma de las Illes Balears.</p> Fri, 02 Jul 2021 08:38:34 GMT 2385254 2021-07-02T08:38:34Z La presidenta i el ministre adjunt alemany per a Afers Europeus valoren positivament la reactivació turística segura de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4759032&lang=es&coduo=185 Mon, 28 Jun 2021 15:19:45 GMT 4759032 2021-06-28T15:19:45Z La Mesa de Diàleg Social amplia els supòsits per a la distribució dels ajuts de 855 milions adreçat a empreses i autònoms afectats per la COVID19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4759019&lang=es&coduo=185 Mon, 28 Jun 2021 15:18:56 GMT 4759019 2021-06-28T15:18:56Z Les línies del Govern i ISBA per a pimes i autònoms incorporen els crèdits ISBA-Aquisgrán a través d'una nova font de finançament http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4756319&lang=es&coduo=185 Tue, 22 Jun 2021 14:41:54 GMT 4756319 2021-06-22T14:41:54Z Aprender a emplear VALIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4751944&lang=es&coduo=185 <p>L'aplicaci&#243;&#160;VALIB permet fer el seguiment dels enviaments f&#237;sics interns dins la CAIB (documents, objectes f&#237;sics o altres) i deixar const&#224;ncia de l'origen, el dest&#237; i l'estat actual de l'enviament, de manera que es disposa d&#8217;una evid&#232;ncia de l&#8217;enviament i la seva recepci&#243;. Tamb&#233; permet l'enviament de fitxers electr&#242;nics, amb la mateixa capacitat de seguiment, com a complement dels sistemes actuals (p. e. correu electr&#242;nic) o per quan no disposam d'un gestor d'expedients electr&#242;nic que ens ho permeti fer.</p> Mon, 21 Jun 2021 07:31:52 GMT 4751944 2021-06-21T07:31:52Z La directora general de Tresor, Política Financera i Patrimoni assisteix a la presentació de la Memòria 2020 de l'Estalvi Ètic de Caixa Colonya http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4751363&lang=es&coduo=185 Fri, 18 Jun 2021 11:21:06 GMT 4751363 2021-06-18T11:21:06Z Les Balears reforcen la línia de feina amb el secretari d'Estat per a la UE i estableixen lligams amb les illes Åland (Finlàndia) per avançar cap a un major reconeixement de la insularitat en el marc de la UE http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4750181&lang=es&coduo=185 Wed, 16 Jun 2021 15:10:49 GMT 4750181 2021-06-16T15:10:49Z Preguntas frecuentes Contrate marco de Tesorería 2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4749411&lang=es&coduo=185 <p>Entrada en vigor: 1 de julio de 2021</p> Wed, 16 Jun 2021 06:37:18 GMT 4749411 2021-06-16T06:37:18Z La consellera Rosario Sánchez inicia la primera jornada de visita a les illes Åland (Finlàndia) amb el secretari d'Estat per a la UE dins la línia de feina conjunta cap a una estratègia europea per a les illes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4749243&lang=es&coduo=185 Tue, 15 Jun 2021 16:18:49 GMT 4749243 2021-06-15T16:18:49Z Contrato marco de Tesorería 2021 (novedad - adjudicación definitiva) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4624445&lang=es&coduo=185 Tue, 15 Jun 2021 09:47:16 GMT 4624445 2021-06-15T09:47:16Z La consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores se reúne con el cuerpo consular Argentino en las Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4748387&lang=es&coduo=185 Mon, 14 Jun 2021 19:09:22 GMT 4748387 2021-06-14T19:09:22Z Prop de 1.500 sol·licituds presentades per empreses i autònoms de totes les illes durant les primeres hores del termini obert per a optar a la línia d'ajuts de 855,7 milions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4748366&lang=es&coduo=185 Mon, 14 Jun 2021 17:59:32 GMT 4748366 2021-06-14T17:59:32Z El Govern habilita un punt d'informació sobre les mesures estatals de reestructuració de deute en préstecs amb aval públic, com els crèdits ICO i ISBA http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4743561&lang=es&coduo=185 Wed, 09 Jun 2021 14:12:46 GMT 4743561 2021-06-09T14:12:46Z La adaptación al cambio climático centra la reunión de la Comisión ENVE del Comité Europeo de las Regiones (CdR) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4743075&lang=es&coduo=185 Wed, 09 Jun 2021 07:47:04 GMT 4743075 2021-06-09T07:47:04Z El director general de Relaciones Exteriores se reúne con la cónsul honoraria de Dinamarca continuando con la ronda de contactos con el cuerpo consular http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4736309&lang=es&coduo=185 Mon, 07 Jun 2021 08:23:07 GMT 4736309 2021-06-07T08:23:07Z Resolución de incidencias con una entidad financiera por cobro de comisiones indebidas http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4723882&lang=es&coduo=185 <p>Nuevo formulario para la comunicaci&#243;n de incidencias con una entidad financiera adjudicataria del Contrate marco de Tesorer&#237;a por cobro de comisiones indebidas.</p> Mon, 07 Jun 2021 08:12:51 GMT 4723882 2021-06-07T08:12:51Z Plan de Tesorería de los entes del sector público instrumental http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4733430&lang=es&coduo=185 <p>El plan de tesorer&#237;a es la herramienta por medio de la cual los entes del sector p&#250;blico instrumental elaboran las previsiones de cobros y pagos del ejercicio y comunican las necesidades de tesorer&#237;a a la Direcci&#243;n general del Tesoro, Pol&#237;tica Financiera y Patrimonio. Seg&#250;n las necesidades resultantes del plan de tesorer&#237;a, esta Direcci&#243;n general har&#225; el pago de las transferencias a los entes, siempre de acuerdo con las disponibilidades de tesorer&#237;a de la Comunitat Aut&#243;noma, y respetar&#225; los criterios para ordenar los pagos que establece la Ley de finanzas seg&#250;n el plan de disposici&#243;n de fondos vigente.</p> Fri, 04 Jun 2021 11:21:09 GMT 4733430 2021-06-04T11:21:09Z CIBERFRAUDE (ayuda en ciberseguridad - Instituto Nacional de Ciberseguridad de España) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4687713&lang=es&coduo=185 Fri, 04 Jun 2021 08:21:31 GMT 4687713 2021-06-04T08:21:31Z L'ATIB inaugura oficina a Sóller i assumeix la gestió i recaptació dels tributs municipals mitjançant convenis amb l'Ajuntament http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4731805&lang=es&coduo=185 Thu, 03 Jun 2021 16:44:04 GMT 4731805 2021-06-03T16:44:04Z L'ATIB reprèn enguany el servei Renda Àgil per a ajudar a fer la declaració de l'IRPF i obre aquest dimecres el termini per demanar cita prèvia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4713272&lang=es&coduo=185 Tue, 01 Jun 2021 09:18:58 GMT 4713272 2021-06-01T09:18:58Z El Consell de Govern autoritza la convocatòria d'ajuts de l'Estat de 855 millions a empreses i autònoms http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4713404&lang=es&coduo=185 Tue, 01 Jun 2021 09:16:58 GMT 4713404 2021-06-01T09:16:58Z El Govern amplia la línia de crèdits ISBA 2021 fins a 100 milions d'euros de finançament a l'abast de pimes i autònoms http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4713261&lang=es&coduo=185 Tue, 01 Jun 2021 09:16:07 GMT 4713261 2021-06-01T09:16:07Z El director general de Relaciones Exteriores se reúne con la cónsul honoraria de Suecia continuando con la ronda de contactos con el cuerpo consular http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4713642&lang=es&coduo=185 Thu, 27 May 2021 07:28:03 GMT 4713642 2021-05-27T07:28:03Z Autoritzat un nou acord marc per a la contractació centralitzada del servei de neteja de la CAIB i ens públics http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4713233&lang=es&coduo=185 Wed, 26 May 2021 11:26:31 GMT 4713233 2021-05-26T11:26:31Z La gestión de la recuperación post COIVD19 centra la comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones (CdR) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4712186&lang=es&coduo=185 Tue, 25 May 2021 08:17:54 GMT 4712186 2021-05-25T08:17:54Z Les línies de finançament del Govern i ISBA han ajudat a més de 2.500 pimes i autònoms amb avals per a crèdits des de l'inici de la pandèmia i s'ha ajornat la devolució de préstecs a més de 1.000 empreses a totes les illes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4708757&lang=es&coduo=185 Thu, 20 May 2021 09:36:10 GMT 4708757 2021-05-20T09:36:10Z La Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors continua reforçant la col·laboració amb el Col·legi de Mediadors d'Assegurances de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4707906&lang=es&coduo=185 Wed, 19 May 2021 14:17:43 GMT 4707906 2021-05-19T14:17:43Z La consellera Rosario Sánchez defensa la necessitat d'afrontar els desequilibris de la insularitat, la població flotant i l'augment de població al nou Pla de recuperació enfront del repte demogràfic http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4705717&lang=es&coduo=185 Wed, 19 May 2021 14:15:42 GMT 4705717 2021-05-19T14:15:42Z La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores se reúne con la cónsul de los Estados Unidos en Palma continuando con la ronda de contactos con el cuerpo consular http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4705696&lang=es&coduo=185 Fri, 14 May 2021 15:10:04 GMT 4705696 2021-05-14T15:10:04Z Memorias de la Junta Superior de Hacienda http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1891829&lang=es&coduo=185 <p>Publicada la &#250;ltima memoria de la Junta Superior de Hacienda de las Illes Balears</p> Fri, 14 May 2021 12:40:52 GMT 1891829 2021-05-14T12:40:52Z La Conferencia sobre el futuro de Europa centra buena parte del debate en la sesión plenaria de mayo del Comité Europeo de las Regiones http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4704583&lang=es&coduo=185 Thu, 13 May 2021 11:54:37 GMT 4704583 2021-05-13T11:54:37Z La consellera Rosario Sánchez exposa els avanços en la gestió econòmica financera de les Balears durant unes jornades a Mèrida sobre el futur digital de la Hisenda pública amb participació de diversos governs autonòmics http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4702747&lang=es&coduo=185 Tue, 11 May 2021 15:12:08 GMT 4702747 2021-05-11T15:12:08Z La consellera es reuneix amb cònsol honorari de la República Txeca a Palma continuant amb la ronda de contactes de Relacions Exteriors amb el cos consular http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4701535&lang=es&coduo=185 Mon, 10 May 2021 16:43:36 GMT 4701535 2021-05-10T16:43:36Z Una trentena d'ajuntaments se sumen al manifest amb motiu del Dia d'Europa i al foment de la participació a la Conferència sobre el futur d'Europa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4699126&lang=es&coduo=185 Mon, 10 May 2021 16:39:19 GMT 4699126 2021-05-10T16:39:19Z El Consell de Govern aprova una declaració institucional amb motiu del Dia d'Europa i apel·la a una estratègia europea per a les illes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4686849&lang=es&coduo=185 Mon, 03 May 2021 15:59:24 GMT 4686849 2021-05-03T15:59:24Z La presidenta del Govern y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores se reúnen con el cónsul general de Colombia para las Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4668598&lang=es&coduo=185 Tue, 27 Apr 2021 17:48:29 GMT 4668598 2021-04-27T17:48:29Z El Govern amplía el procés de refinançament de préstecs, amb el qual enguany ja s'ha aconseguit un estalvi de 26 milions d'euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4667639&lang=es&coduo=185 Mon, 26 Apr 2021 11:10:11 GMT 4667639 2021-04-26T11:10:11Z L'actual Consorci Centre Balears Europa incorpora una nova gerent en el marc de la seva reestructuració i modernització http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4667629&lang=es&coduo=185 Mon, 26 Apr 2021 11:08:00 GMT 4667629 2021-04-26T11:08:00Z