Notícies: CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS Notícies d'actualitat 2020-11-30T20:50:50Z Govern de les Illes Balears 2020-11-30T20:50:50Z ca El Govern incorpora l'adhesió de l'Ajuntament de Ses Salines a la campanya Endute'n un plàstic de neteja de platges 4459479 2020-11-30T13:29:09Z 2020-11-30T13:29:09Z 2020-11-30T13:29:09Z El sector agroalimentari de les illes veu amb incertesa l'arribada del Brexit 4459460 2020-11-30T13:20:01Z 2020-11-30T13:20:01Z <p>Tercera confer&#232;ncia web sobre El Brexit i la seva repercussi&#243; al sector agrolimentari de les Illes Balears organitzada pel Govern&#160; Illes Balears amb col&#183;laboraci&#243; de la Cambra de Comer&#231; de Mallorca</p> 2020-11-30T13:20:01Z Les Balears reben 438,4 milions d'euros del fons extraordinari estatal Covid-19, per sobre de la mitjana autonòmica per habitant 4456228 2020-11-26T08:51:37Z 2020-11-26T08:51:37Z 2020-11-26T08:51:37Z El Brexit tendrà uns efectes econòmics molt minimitzats per al sector turístic de les Illes Balears. Missatge tranquil·litzador dels experts a les jornades web 4455601 2020-11-25T10:28:08Z 2020-11-25T10:28:08Z <p class="western" style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%;"><span style="font-family: Noto Sans, sans-serif;">Segona confer&#232;ncia web sobre El Brexit i la seva repercussi&#243; al sector tur&#237;</span><span style="font-family: Noto Sans, sans-serif;">s</span><span style="font-family: Noto Sans, sans-serif;">tic de les Illes Balears organitzada pel Govern Illes Balears amb col&#183;laboraci&#243; de la Cambra de Comer&#231; de Mallorca</span></p> <!-- p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 115%; orphans: 2; widows: 2; background: transparent } p.western { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt; so-language: ca-ES } p.cjk { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 11pt; so-language: ar-SA } a:link { color: #000080; text-decoration: underline } a.western:link { so-language: zxx } a.ctl:link { so-language: zxx } --> 2020-11-25T10:28:08Z Agroecologia i el futur de la PAC centren la reunió de la Comissió de Recursos Naturals del Comitè Europeu de les Regions (CdR) 4455574 2020-11-25T10:19:03Z 2020-11-25T10:19:03Z <p class="western" style="font-weight: normal;" lang="ca-ES">El director general de Relacions Exteriors, Antoni Vicens, com a membre del CdR va participar a la reuni&#243;</p> <!-- p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent } p.western { font-family: "Noto Sans", serif; font-size: 11pt; so-language: ca-ES } p.cjk { font-family: "Calibri"; font-size: 11pt; so-language: zh-CN } p.ctl { font-family: "Noto Sans"; font-size: 11pt } a:link { color: #0000ff; text-decoration: underline } --> 2020-11-25T10:19:03Z Les ponències sobre el sector nàutic inicien el segon cicle de conferències El Brexit i la seva repercussió a les Illes Balears organitzada pel Govern i la Cambra de Comerç de Mallorca 4454193 2020-11-23T09:22:30Z 2020-11-23T09:22:30Z 2020-11-23T09:22:30Z El Govern organitza el segon cicle de conferències sobre El Brexit i la seva repercussió a les Balears juntament amb la Cambra de Comerç de Mallorca 4450182 2020-11-18T10:17:49Z 2020-11-18T10:17:49Z 2020-11-18T10:17:49Z Els pressuposts amb la major despesa social i de base per a la recuperació econòmica superen les esmenes a la totalitat i segueixen la seva tramitació al Parlament 4449931 2020-11-17T17:59:09Z 2020-11-17T17:59:09Z 2020-11-17T17:59:09Z La nova línia de crèdits ISBA per injectar 100 milions més a pimes i autònoms i el reforç per a la gestió del fons europeus, eixos d'Hisenda i Relacions Exteriors en el seu pressupost 2021 4444157 2020-11-10T17:51:43Z 2020-11-10T17:51:43Z 2020-11-10T17:51:43Z El Pressuposts amb major despesa social inicien la seva tramitació al Parlament 4439230 2020-11-05T14:21:48Z 2020-11-05T14:21:48Z 2020-11-05T14:21:48Z El Consell de Govern aprova el Projecte de llei de Pressuposts de la CAIB 2021 4439215 2020-11-05T14:18:37Z 2020-11-05T14:18:37Z <p>El pressupost per a pol&#237;tiques p&#250;bliques creix en un 7,8 % i es preveu que augmenti m&#233;s amb la incorporaci&#243; de nous fons europeus&#160;&#160;&#160;&#160;</p> <p>El pressupost t&#233; com a prioritats la seguretat sanit&#224;ria, el refor&#231; de les pol&#237;tiques de benestar social i la reactivaci&#243; econ&#242;mica&#160;</p> 2020-11-05T14:18:37Z Projecte del pressuposts generals 2021 32147 2020-11-05T12:03:01Z 2020-11-05T12:03:01Z <p>Pressuposts generals de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> 2020-11-05T12:03:01Z La CRPM es consolida com a intermediària entre les regions i la UE en la crisi de la Covid 19 a la seva Assemblea General 4432362 2020-11-02T08:06:09Z 2020-11-02T08:06:09Z 2020-11-02T08:06:09Z El Parlament ratifica el sostre de despesa no financera per a 2021, fixat en 4.726,5 milions d'euros, un 7,8% més que enguany 4419552 2020-10-28T09:14:13Z 2020-10-28T09:14:13Z <p>.</p> 2020-10-28T09:14:13Z Els impactes socioeconòmics de la COVID 19 i la necessitat de polítiques europees que impulsin la recuperació sostenible del turisme centren les sessions plenàries de la Comissió Illes i la Intermediterrània de la CRPM 4420368 2020-10-28T09:13:59Z 2020-10-28T09:13:59Z 2020-10-28T09:13:59Z El Govern amplia el termini per acollir-se a la línia extraordinària de crèdits ISBA, els quals ja han injectat 170 milions d'euros enguany a prop de 2.000 pimes i autònoms 4418535 2020-10-26T15:45:16Z 2020-10-26T15:45:16Z <p>.</p> 2020-10-26T15:45:16Z El Consell de Govern aprova el nou sostre de despesa no financera per a 2021, de 4.726,5 milions d'euros, un 7,8% més que enguany 4418522 2020-10-26T15:43:17Z 2020-10-26T15:43:17Z <p>.</p> 2020-10-26T15:43:17Z Les Balears fan efectiu el traspàs de la presidència de l'Euroregió Pirineus Mediterrània a Occitània 4418860 2020-10-26T15:41:33Z 2020-10-26T15:41:33Z <h2 class="visibilidadTitular"><strong>&#160;</strong></h2> 2020-10-26T15:41:33Z El Govern tanca amb CaixaBank noves operacions de crèdit per 829 milions d'euros a un tipus d'interès zero amb un estalvi públic de 10 milions 4412389 2020-10-16T08:20:58Z 2020-10-16T08:20:58Z 2020-10-16T08:20:58Z El Comitè de les Regions insta a la Unió Europea a donar una atenció específica a les illes mediterrànies a proposta de les Balears 4411166 2020-10-14T15:52:30Z 2020-10-14T15:52:30Z 2020-10-14T15:52:30Z El Govern insta a la Comissió Europea a adaptar les polítiques de la UE a les particularitats de les illes del Mediterrani 4411152 2020-10-14T15:45:59Z 2020-10-14T15:45:59Z 2020-10-14T15:45:59Z El Govern valora la suspensió dels límits de dèficit, deute i regla de despesa per a 2020 i 2021 i el manteniment dels recursos del sistema de finançament per al proper any 4399497 2020-10-05T18:42:27Z 2020-10-05T18:42:27Z 2020-10-05T18:42:27Z Vicens participa a la la Setmana Europea de Regions i Ciutats amb la ponència 'Les polítiques de la Unió Europea a les illes del Mediterrani' 4399321 2020-10-05T15:25:10Z 2020-10-05T15:25:10Z 2020-10-05T15:25:10Z La reducció de plàstics a la Mediterrània, a debat al seminari web #EndutenUnPlàstic 4376365 2020-10-05T15:13:24Z 2020-10-05T15:13:24Z 2020-10-05T15:13:24Z S'inicia el dia 1 d'octubre el període de pagament de tributs locals de 45 ajuntaments de Mallorca recaptats per l'Agència Tributària de les Illes Balears 4376566 2020-09-30T08:07:20Z 2020-09-30T08:07:20Z 2020-09-30T08:07:20Z El Govern amplia la renegociació de deute per continuar amb l'estalvi gràcies a la rebaixa del cost dels préstecs 4374758 2020-09-28T11:35:01Z 2020-09-28T11:35:01Z 2020-09-28T11:35:01Z L'ATIB avança en la implantació de tràmits per via telemàtica per facilitar la percepció de subvencions amb l'emissió del certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la CAIB 4373761 2020-09-25T16:29:42Z 2020-09-25T16:29:42Z <p>.</p> 2020-09-25T16:29:42Z La navegació marítima sostenible i el desenvolupament de figures internacionals de protecció de la mar, protagonistes del seminari web amb motiu del Dia Marítim Internacional 4373752 2020-09-25T16:26:41Z 2020-09-25T16:26:41Z 2020-09-25T16:26:41Z Brussel·les autoritza les Illes Balears a destinar 65,3 milions d'euros dels fons europeus de cohesió a lluitar contra la pandèmia de la COVID-19 4372225 2020-09-25T16:25:51Z 2020-09-25T16:25:51Z 2020-09-25T16:25:51Z El Govern se suma al Dia Europeu de les Llengües amb una declaració institucional 4371536 2020-09-25T16:25:20Z 2020-09-25T16:25:20Z 2020-09-25T16:25:20Z El Govern llança la campanya #EndutenUnPlàstic en el marc de la iniciativa europea del Dia Internacional de la Neteja de Costes 4371915 2020-09-25T16:24:52Z 2020-09-25T16:24:52Z 2020-09-25T16:24:52Z Jornada de prevenció del ciberfrau 4372106 2020-09-23T13:19:02Z 2020-09-23T13:19:02Z 2020-09-23T13:19:02Z Comença el període voluntari de pagament de tributs locals dels ajuntaments de Palma, Manacor i Marratxí que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears 4371527 2020-09-22T16:54:33Z 2020-09-22T16:54:33Z 2020-09-22T16:54:33Z El Govern signa el conveni amb el Consell de Menorca per a potenciar la línia extraordinària amb ISBA, la qual ja ha permès injectar 11,8 milions d'euros a pimes i autònoms de l'illa 4371519 2020-09-22T16:48:50Z 2020-09-22T16:48:50Z 2020-09-22T16:48:50Z La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors lliura els premis del concurs musical "Tria la teva millor versió", celebrat amb motiu del Dia d'Europa 4371510 2020-09-22T16:46:42Z 2020-09-22T16:46:42Z 2020-09-22T16:46:42Z Primera reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Reactivació i la Diversificació Econòmica i Social de les Illes Balears 4371502 2020-09-22T16:44:21Z 2020-09-22T16:44:21Z 2020-09-22T16:44:21Z El Govern signa el conveni amb el Consell d'Eivissa per a potenciar la línia extraordinària amb ISBA, la qual ja ha permès injectar 10,3 milions d'euros a pimes i autònoms a l'illa 4371264 2020-09-22T16:39:57Z 2020-09-22T16:39:57Z 2020-09-22T16:39:57Z Pacte Verd, biodiversitat i economia circular centren la Comissió ENVE del Comitè Europeu de les Regions 4367739 2020-09-17T11:55:49Z 2020-09-17T11:55:49Z 2020-09-17T11:55:49Z La consellera Sánchez es reuneix amb els consells, la FELIB i els principals ajuntaments per a coordinar la presentació de projectes a finançar amb el nou fons europeu de recuperació econòmica 4335315 2020-08-20T12:59:56Z 2020-08-20T12:59:56Z 2020-08-20T12:59:56Z El Govern i ISBA han facilitat el manteniment de gairebé 37.000 llocs de feina mitjançant les línies de finançament 4335302 2020-08-20T12:53:25Z 2020-08-20T12:53:25Z 2020-08-20T12:53:25Z El director de la Representació de la CE per a Catalunya i Balears, Ferran Tarradellas, anuncia que els fons del Pla de reconstrucció europea estaran disponibles a l'inici de 2021 4328343 2020-08-11T08:48:52Z 2020-08-11T08:48:52Z 2020-08-11T08:48:52Z El director de la Representació de la CE per a Catalunya i Balears, Ferran Tarradellas, anuncia que els fons del Pla de reconstrucció europea estaran disponibles a l'inici de 2021 4308885 2020-07-31T09:27:05Z 2020-07-31T09:27:05Z 2020-07-31T09:27:05Z Les Illes Balears rebran 104,5 milions del primer tram dels 420 milions d'ingressos estimats del fons extraordinari estatal Covid-19 4306803 2020-07-27T10:07:32Z 2020-07-27T10:07:32Z 2020-07-27T10:07:32Z El Govern inicia l'elaboració dels pressuposts 2021 amb l'objectiu de la reactivació social i econòmica i el compromís amb les polítiques de benestar social 4306787 2020-07-27T10:00:49Z 2020-07-27T10:00:49Z 2020-07-27T10:00:49Z El Govern i ISBA ja han injectat 130 milions a pimes i autònoms a través de la línia extraordinària Covid-19, ara ampliada fins a 200 milions 4306752 2020-07-27T09:43:07Z 2020-07-27T09:43:07Z 2020-07-27T09:43:07Z Els projectes ratificats a càrrec del fons de l'ITS mantenen una inversió de 250 milions d'euros 4306731 2020-07-27T09:21:36Z 2020-07-27T09:21:36Z 2020-07-27T09:21:36Z Portal d'Intervenció 2852034 2020-07-24T08:33:30Z 2020-07-24T08:33:30Z 2020-07-24T08:33:30Z El director general de Relacions Exteriors participa virtualment a la sessió plenària del Comitè Europeu de les Regions 4285343 2020-07-03T13:09:33Z 2020-07-03T13:09:33Z 2020-07-03T13:09:33Z ISBA ja ha aprovat enguany una injecció de 137,9 milions d'euros a pimes i autònoms en operacions de crèdit amb suport del Govern, més del doble que durant tot l'any 2019 4285314 2020-07-03T13:05:42Z 2020-07-03T13:05:42Z 2020-07-03T13:05:42Z El Consell de Govern manté i autoritza la dotació de 16,5 milions d'euros per als ajuntaments a través del Fons de Cooperació Local 2020 4271512 2020-06-29T11:45:26Z 2020-06-29T11:45:26Z 2020-06-29T11:45:26Z