torna

Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Interventor - Joan Martí Cerdà

Joan Martí Cerdà Informació del càrrec