torna

Accessibilitat

DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

El Govern de les Illes Balears s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web i la seva aplicació per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.caib.es/sites i exclou les pàgines que condueixen a enllaços externs.

Situació de compliment:

a)

Aquest lloc web és parcialment conforme amb Reial decret 1112/2018, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible 

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

a)

Manca de conformitat amb Reial decret 1112/2018.

  • Hi ha camps de formularis que demanen informació sobre l'usuari i no s'identifica el propòsit de l'entrada [requisit 9.1.3.5 Identificació del propòsit de l'entrada d'UNE-EN 301549:2019].
  • Hi ha varis texts que no tenen el nivell de contrast mínim respecte al color de fons del seu respectiu contenidor [requisit 9.1.4.3 Contrast (mínim) d'UNE-EN 301549:2019]
  • Hi podria haver errors d'accessibilitat en alguna pàgina d'https: //www.caib.es/sites /..., atès que part dels continguts són inserits per un grup de gestors a través de l'editor Tiny i no es té un control total del que s'ha publicat.

b)

El contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable, atès que és intrínsecament no accessible:

  • Els mapes. S'han proporcionat alternatives per pal·liar aquest problema, com ara les adreces.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 10 d'abril de 2019.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duita a terme pel mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 30 d'abril de 2020.

Observacions i dades de contacte

El Govern de les Illes Balears pretén continuar millorant i oferir als ciutadans el millor servei possible. Així i tot, si detectau qualsevol incompliment dels requisits d'accessibilitat, voleu sol·licitar informació o proposar qualsevol iniciativa, o teniu dubtes o suggeriments, us demanam que empleneu el formulari que trobareu a la pàgina de contacte.

La Direcció General de Modernització i Administració Digital és l'organisme tècnic que assegura l'accessibilitat.

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació que recull l'article 13 del Reial decret 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional

L'última revisió de l'accessibilitat s'ha fet l'abril de 2019.

S'han usat eines automàtiques per verificar l'accessibilitat de la pàgina (TAW, Validator W3C) i s'han corregit els errors mitjançant una autoavaluació duita a terme per l'organisme del sector públic.

Seguint les recomanacions de la WAI (traduït com a iniciativa per a l'accessibilitat a la web), s'han utilitzat unes pautes per millorar la navegació i l'accés a tots els continguts del portal d'una manera clara i senzilla. Amb això, s'ha aconseguit un nivell doble A d'accessibilitat, a més de la major part de les de nivell triple A.

Nivell AA WCAG 2.0

El lloc web està dissenyat per a la visualització responsive, amb la qual cosa es visualitza de manera òptima en les tauletes tàctils i en els dispositius mòbils.