DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

El Govern de les Illes Balears s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web i la seva aplicació per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.caib.es/carpeta/ i exclou les pàgines que condueixen a enllaços externs.

Situació de compliment

a) Aquest lloc web s'até parcialment al Reial decret 1112/2018, a causa de les excepcions i de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

a) Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018.

  • Hi ha dues imatges no decoratives que no disposen d'un text alternatiu [requisit 9.1.1.1 Contingut no textual d'UNE-EN 301549:2019]
  • Hi ha varis texts que tenen el nivell de contrast mínim respecte al color de fons del seu respectiu contenidor [requisit 9.1.4.3 Contrast (mínim) d'UNE-EN 301549:2019]
  • Hi ha botons que no tenen el focus visible quan es fa la navegació a través del teclat. [requisit 9.2.4.7 Contingut no textual d'UNE-EN 301549:2019]

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració s'ha preparat el 14 de febrer de 2020.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duita a terme pel mateix organisme.

Observacions i dades de contacte

El Govern de les Illes Balears pretén continuar millorant i oferir als ciutadans el millor servei possible. Així i tot, si detectau qualsevol incompliment dels requisits d'accessibilitat, voleu sol·licitar informació o proposar qualsevol iniciativa, o teniu dubtes o suggeriments, us demanam que empleneu el formulari que trobareu a la pàgina de contacte.

La Direcció General de Modernització i Administració Digital és l'organisme tècnic que assegura l'accessibilitat.

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació que recull l'article 13 del Reial decret 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional

L'última revisió de l'accessibilitat s'ha fet el febrer de 2020.

S'han usat eines automàtiques per verificar l'accessibilitat de la pàgina (Siteimprove Accessibility Checker i WAVE) i s'han corregit els errors mitjançant una autoavaluació duita a terme per l'organisme del sector públic.

Seguint les recomanacions de la WAI (traduït com a iniciativa per a l'accessibilitat a la web), s'han utilitzat unes pautes per millorar la navegació i l'accés a tots els continguts del portal d'una manera clara i senzilla. Amb això, s'ha aconseguit un nivell doble A d'accessibilitat, a més d’una part de les de nivell triple A.

Explicació del Nivell Doble-A de Conformitat

El lloc web està dissenyat per a la visualització responsive, amb la qual cosa es visualitza de manera òptima en les tauletes tàctils i en els dispositius mòbils.

Necessita ajuda? Contacti amb l' equip de suport