Quadre d'indicadors

Indicadors macroeconòmics

Nom sèrie Període Darrera dada % var. interanual % var. acumulada % var. espanya Font
Valor Afegit Brut (VAB real) 2020T4 99,42 -16,73 % DGMEiO
Mallorca 99,83 -15,76 %
Menorca 95,79 -16,95 %
Pitiüses 99,22 -22,15 %
Producte Interior Brut (PIB real) 2019 112,8 1,71 % 1,93 % INE
Remuneració d'assalariats (milers d'euros) 2019 14.678.631 5,81 % 4,80 % INE
Excedent Brut d'explotació (milers d'euros) 2019 15.430.994 1,29 % 2,49 % INE
Hores totals 2019 893.071,8 -0,05 % 1,55 % INE
Índex de Preus de Consum (IPC) 2021M02 104,11 0,24 % -0,02 % INE
Inflació subjacent 2021M02 103,46 0,64 % 0,33 % INE

Mercat laboral

Nom sèrie Període Darrera dada % var. interanual % var. acumulada % var. espanya Font
Afiliació mitjana a la Seguretat Social 2021M02 413.234,8 -6,44 % -5,21 % -2,08 % TGSS
Afiliació a darrer dia a la Seguretat Social 2021M02 413.756 -7,63 % -5,80 % IBESTAT
Mallorca 338.077 -7,75 % -5,85 %
Menorca 26.491 -4,51 % -3,49 %
Eivissa 44.369 -8,80 % -6,99 %
Formentera 2.529 -8,00 % -5,52 %
Afiliació al Règim General Equivalent a Jornada Completa 2020T4 282.000,5 -4,28 % -11,36 % IBESTAT
Mallorca 235.352,2 -4,32 % -9,91 %
Menorca 16.355,8 -2,46 % -12,09 %
Eivissa 27.852,9 -5,60 % -20,57 %
Formentera 1.536,1 4,94 % -19,52 %
Població activa (EPA) 2020T4 633,7 0,14 % -0,41 % INE
Ocupats (EPA) 2020T4 523,8 -8,12 % -3,12 % INE
Aturats (EPA) 2020T4 109,9 75,28 % 16,54 % INE
Aturats registrats 2021M02 84.581 46,93 % 23,50 % IBESTAT, SEPE
Mallorca 66.761 46,11 %
Menorca 6.027 36,05 %
Eivissa 11.301 56,81 %
Formentera 492 108,47 %

Serveis

Nom sèrie Període Darrera dada % var. interanual % var. acumulada % var. espanya Font
VAB Serveis 2020T4 101,57 -17,53 % DGMEiO
Indicador d'activitat del sector serveis (Facturació) 2020M12 74,42 -23,83 % -8,68 % INE
Índex de vendes al detall 2021M01 80,23 -14,93 % -10,88 % INE

Turisme

Nom sèrie Període Darrera dada % var. interanual % var. acumulada % var. espanya Font
Despesa turística total 2021M01 35,01 -79,07 % -79,07 % IBESTAT
Mallorca 28,71 -80,78 % -80,78 %
Menorca 1,99 -67,48 % -67,48 %
Eivissa-Formentera 4,3 -63,53 % -63,53 %
Despesa turística estrangers 2021M01 15,91 -85,15 % -85,15 % -90,52 % IBESTAT, INE
Nombre de turistes total 2021M01 53.636 -77,72 % -77,72 % IBESTAT
Mallorca 44.196 -78,43 % -78,43 %
Menorca 3.515 -73,15 % -73,15 %
Eivissa-Formentera 5.925 -74,00 % -74,00 %
Nombre de turistes estrangers 2021M01 15.166 -85,39 % -85,39 % -89,49 % IBESTAT, INE
Mallorca 13.286 -86,04 % -86,04 %
Menorca 456 -79,65 % -79,65 %
Eivissa-Formentera 1.424 -77,49 % -77,49 %
Afiliacions a la Seguretat Social al sector turístic 2020T4 69.142 -14,42 % -24,34 % IBESTAT
Mallorca 54.934 -15,60 % -22,32 %
Menorca 3.729 -7,70 % -24,02 %
Eivissa 9.559 -11,05 % -32,83 %
Formentera 664 4,90 % -26,76 %

Turisme - Establiments Hotelers

Nom sèrie Període Darrera dada % var. interanual % var. acumulada % var. espanya Font
Viatgers 2021M02 13.882 -90,25 % -88,32 % -82,14 % IBESTAT, INE
Mallorca 10.132 -91,73 % -90,34 %
Eivissa-Formentera 2.144 -85,96 % -79,43 %
Pernoctacions 2021M02 28.534 -94,63 % -93,01 % -86,46 % IBESTAT, INE
Estada mitjana 2021M02 2,06 -44,77 % -24,18 % IBESTAT, INE
Tarifa mitjana diària (ADR) 2021M02 65,5 -8,01 % -28,20 % IBESTAT, INE
Ingressos per habitació disponible (RevPAR) 2021M02 13 -66,49 % -72,37 % IBESTAT, INE

Turisme - Apartaments turístics

Nom sèrie Període Darrera dada % var. interanual % var. acumulada % var. espanya Font
Viatgers 2021M01 801 -69,12 % -69,12 % -81,45 % IBESTAT, INE
Mallorca 689 -68,91 % -68,91 %
Pernoctacions 2021M01 9.378 -53,97 % -53,97 % -80,61 % IBESTAT, INE
Mallorca 9.058 -48,85 % -48,85 %
Estada mitjana 2021M01 11,71 48,98 % 4,55 % IBESTAT, INE
Mallorca 13,14 64,46 %

Turisme - Turisme rural

Nom sèrie Període Darrera dada % var. interanual % var. acumulada % var. espanya Font
Viatgers 2021M01 1.624 -69,93 % -79,62 % IBESTAT, INE
Mallorca 1.159 -73,11 %
Menorca 385 -57,08 %
Pernoctacions 2021M01 5.046 -68,88 % -69,54 % IBESTAT, INE
Mallorca 4.322 -69,64 %
Menorca 578 -64,93 %
Estada mitjana 2021M01 3,11 3,67 % 49,56 % IBESTAT, INE
Mallorca 3,73 13,03 %
Menorca 1,5 -18,48 %

Transport

Nom sèrie Període Darrera dada % var. interanual % var. acumulada % var. espanya Font
Passatgers arribats via aèria 2021M02 99.870 -83,82 % IBESTAT
Mallorca 70.394 -85,14 %
Menorca 11.363 -75,04 %
Eivissa 18.113 -81,46 %
Passatgers arribats via marítima 2021M01 57.475 -54,51 % IBESTAT
Mallorca 18.953 -58,40 %
Menorca 3.955 -56,11 %
Eivissa 22.631 -52,32 %
Formentera 11.936 -50,89 %

Indústria

Nom sèrie Període Darrera dada % var. interanual % var. acumulada % var. espanya Font
VAB Industria 2020T4 84,59 -18,73 % DGMEiO
Ocupats a la Indústria (EPA) 2020T4 36,5 -2,93 % -2,54 % INE, IBESTAT
Demanda d'energia electrica 2021M02 361.697,3 -10,35 % IBESTAT
Mallorca 276.232,1 -11,49 %
Menorca 29.781,7 -3,39 %
Eivissa-Formentera 55.683,5 -8,00 %
Eivissa 52.549,3 -8,25 %
Formentera 3.134,2 -3,58 %
Índex de producció Industrial (IPI) 2021M01 73,36 -6,39 % -6,39 % -6,89 % INE
Índex de preus Industrials (IPRI) 2021M01 110,29 9,12 % 9,12 % 0,90 % INE
Índex de xifra de negoci 2020M12 86,09 -8,94 % -21,52 % -2,63 % INE

Construcció

Nom sèrie Període Darrera dada % var. interanual % var. acumulada % var. espanya Font
VAB Construcció 2020T4 90,41 -8,67 % DGMEiO
Ocupats a la construcció (EPA) 2020T4 52,9 -21,40 % -0,29 % INE, IBESTAT
Nombre d'expedients visats (COAIB) 2021M01 450 -12,11 % -12,11 % IBESTAT
Mallorca 347 -12,81 % -12,81 %
Menorca 53 -15,87 % -15,87 %
Eivissa-Formentera 50 -1,96 % -1,96 %
Pressupost dels projectes visats (COAIB) 2021M01 131.748.006 34,74 % 34,74 % IBESTAT
Mallorca 102.582.308 26,44 % 26,44 %
Menorca 15.619.606 143,19 % 143,19 %
Eivissa-Formentera 13.546.092 32,54 % 32,54 %
Nombre d'habitatges visats (COAIB) 2021M01 392 56,80 % 56,80 % IBESTAT
Mallorca 335 57,28 % 57,28 %
Menorca 14 -39,13 % -39,13 %
Eivissa-Formentera 43 207,14 % 207,14 %
Superficie dels expedients visats (COAIB) 2021M01 151.573,4 16,68 % 16,68 % IBESTAT
Mallorca 123.451,1 17,16 % 17,16 %
Menorca 14.562,9 43,20 % 43,20 %
Eivissa-Formentera 13.559,5 -5,64 % -5,64 %