Torna

Servei de Gestió Forestal

PROJECTE EUROPEU PYROSUDOE


pyrodudoe.png

 

REUNIÓ DE CLAUSURA A NÎMES (FRANÇA) DELS SOCIS DEL PROJECTE PYROSUDOE

Els pròxims dies 24 i 25 de novembre, es celebrarà a Nîmes (França) la reunió de clausura del projecte europeu PYROSUDOE, que va començar en abril de 2009.

Aquest projecte, en el que participa com a soci el Govern Balear, mitjançant la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, té com objectiu final la millora de les polítiques de gestió de les zones d'interfase entre el bosc i les zones habitades en favor de la prevenció del risc d'incendi, amb la finalitat de reduir el perill per a la població i les infraestructures i protegir el medi ambient i el medi natural.

El projecte ha permès a les Illes Balears treballar en la problemàtica de la interfase, amb el suport de la Unió Europea i amb l'intercanvi d'experiències amb les altres regions participants, en uns anys que han sigut especialment difícils a les Illes pels incendis amb afecció a interfase que han ocorregut.

El treball a les Illes Balears s'ha concretat amb les següents accions que, al capdavall, tenen prevista la continuïtat temporal després de la finalització del projecte.

1.- Cultura del risc: s'ha desenvolupat la Xarxa Forestal com element vertebrador de difusió de la cultura del risc, mitjançant diferents suports (pàgina web del Servei de gestió forestal, Canal Youtube amb vídeos relacionats amb la prevenció i la interfase, edició de DVD, fulletons, etc,., presència a les xarxes socials) i amb xerrades de sensibilització amb diferents agents participants de la prevenció i la extinció, propietaris i autoritats locals.

2.- Cartografía de la Interfase urbano - forestal: s'ha realitzat la cartografia d'interfase urbano - forestal de les Illes, una cartografia més acurada del municipi de Calvià (com a zona pilot) i actualment s'està realitzant una cartografia amb més detall de Eivissa.

3.- Capitalització de l'experiència: s'ha realitzat un estudi detallat del resultat de l'afecció a la interfase urbano - forestal dels incendis forestals més importants dels últims anys. Aquests estudis ens permeten millorar el nostres coneixements i implementar-los en la difusió de la cultura del risc i les tasques de prevenció en general.

A més, amb el suport del projecte PYROSUDOE, s'ha executat com a projecte pilot una faixa perimetral de defensa a la urbanització Costa den Blanes al municipi de Calvià i està previst instal·lar tres dipòsits d'aigua per prevenció d'incendis a tres de les zones més problemàtiques en qüestió de risc d'incendis i zones d'interfase de Mallorca i Eivissa.

 

 

QUÈ ÉS EL PROJECTE PYROSUDOE?

El projecte europeu PYROSUDOE s'integra al programa europeu Interreg IV, mitjançant el qual en col·laboració amb especialistes en prevenció d'incendis forestals de França (Aquitania, Languedoc-Rosillon), Portugal (Algarbe) i España (Andalusia, Aragó) es preveu l'execució de mesures de disminució del risc d'incendis forestals als boscos pròxims a zones d'interfase urbà-forestal. Pyrosudoe té una durada de tres anys, 2009-2011.

 

 

El projecte consta de tres línies básiques de treball:

  • Cartografia de les zones limítrofes forest-zones habitades
  • Retorn d'experiències o capitalizació de coneixements
  • Sensibilització, informació i formació sobre la cultura del risc

 

 

Cada soci del projecte ha d'elegir una zona pilot per ejecutar accions concretes, que serveixqui per valorar l'actuació i posteriormente exportar-la a altres llocs del territori, fora ja del projecte. A Balears s'ha comenjat a treballar en col·laboració amb el municipi de Calvià, ja que es un territori amb moltes zones boscoses amb risc molt alt d'incendis forestals limítrofes amb zones habitades.

 

Es pot visitar el blog del projecte PYROSUDOE a la següent direcció:

http://pyrosudoe-portfolio.blogspot.com/