Torna

Servei de Gestió Forestal

desc_banda_xf.JPG

Què és la Xarxa forestal de les Illes Balears?

És una xarxa social formada per col·lectius i entitats que organitzen activitats forestals per a sensibilitzar a la població sobre els valors i la importància dels boscos. Promou accions o activitats de conservació i desenvolupament sostenible dels espais forestals així com fomenta una cultura del risc d'incendi forestal i impulsa actuacions d'autoprotecció i prevenció.

La Xarxa Forestal va néixer a l'àmbit de l'administració autonòmica i pretén sensibilitzar i obrir noves vies de participació de la població que habita, treballa o passa temps del seu oci en les comarques forestals facilitant accions a favor dels boscos i altres espais forestals (ullastrars, garrigues, etc.).

Utilitza les eines pròpies de les xarxes socials: mails, web, facebook, twiter, ..., espais d'interacció virtual, per a facilitar el seu funcionament així com per fer la difusió de la informació forestal i de les activitats que realitza, sense deixar de banda, el contacte directe amb els grups o entitats que la formen.

La Xarxa Forestal actua com un laboratori d'idees i de recerca d'estratègies per a millorar la conservació i el desenvolupament sostenible dels boscos i entre tots cercar solucions als problemes que te plantejats el món rural i forestal.

 

Qui forma part de la Xarxa? 

La Xarxa té una estructura en la que els nusos estan formats per col·lectius o entitats de molt divers origen i funcions (camps acadèmics, professionals de diferents sectors com és el forestal, l'agrícola, el turístic, l'ensenyament, l'oci, etc.) però que es relacionen compartint un espai i un interès comú, la defensa dels espais forestals.

 

GA: Grups d'Acció Local; LC: Líder local de compromís; ES: Entitats de Suport; AI: Agència Impulsora

 

L'organització de la Xarxa no és piramidal, tothom ocupa un lloc preferent i decideix el seu pla d'acció i estableix la velocitat i intensitat de la seva participació. Des de la Conselleria, actuant com Agència Impulsora (AI), es fa el suport necessari a cada grup o entitat per que pugui desenvolupar les seves accions forestals. A la Xarxa Forestal tots els nusos són igualment importants i necessaris.

Està formada per:

GA: grups d'acció local, són col•lectius estructurats que volen dur endavant accions forestals concretes. Poden ser: escoles, grups de voluntaris, associacions juvenils, etc.
ES: entitats de suport són entitats públiques o privades que volen mantenir una estreta relació amb el món forestal i amb l'administració autonòmica competent: ajuntaments, museus, associacions professionals, etc.
LL: líders locals són persones que en el seu treball o temps d'oci poden liderar accions de la Xarxa.
AI: agencia impulsora, la seva finalitat és dinamitzar la Xarxa i per ara aquesta funció l'assumeix la Conselleria amb els seus tècnics i treballadors forestals.

 

Com funciona?

Des de la Conselleria (tècnics forestals, Agents de Medi Ambient i personal de brigades d'Ibanat), es treballa afavorint els vincles de col·laboració entre els diferents membres de la Xarxa Forestal (grups d'acció, entitats de suport, etc.) i els anima i ajuda a realitzar les activitats forestals que tinguin programades. S'aprofiten les sinergies i els interessos de cada grups, els llocs comuns i així també, es fomenta la circulació de la informació forestal i dels recursos.

 

Què pretén?

 • Sensibilitzar i donar a conèixer a la població els valors i funcions dels espais forestals per millorar la seva conservació.
 • Promoure accions de gestió i ús sostenible dels espais forestals.
 • Reduir el nombre d'incendis forestals per negligències.
 • Establir una nova cultura del risc per incendis forestals que incideixi en la prevenció i l'autoprotecció.
 • Implicar al major nombre possible de grups professionals, serveis públics, agents socials, docents, etc., en la conservació del patrimoni forestal.
 • Millorar la interacció entre: l'administració ambiental i local i la població resident a les comarques forestals.
 • Desenvolupar la sensibilització ciutadana i la prevenció d'incendis forestals a les comarques rurals.
 • Crear vincles entre diferents entitats i organismes per facilitar la seva participació i el intercanvi d'experiències i recursos per a la conservació del nostre bosc autòcton.

Com participar?    [ACTIVITATS DE LA XARXA]

Cada grup o entitat que vulgui formar part de la Xarxa Forestal ha d'estar d'acord en:

 • rebre i emetre informació forestal mitjançant correus electrònics,
 • compartir les experiències forestals realitzades amb les altres entitats que formen part de la Xarxa,
 • promoure accions directes e indirectes que fomentin la gestió i ús sostenible dels boscos o promoguin la prevenció d'incendis forestals.

En el cas de voler organitzar o participar en alguna de les activitats forestals pot demanar suport a altres membres de la Xarxa Forestal o a la Agencia Impulsora (Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori).

 

On ens podeu trobar?

Web: http://forestal.caib.es

Mail: xarxaforestal@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/xarxaforestal

https://www.facebook.com/bosqueta.forestal

Twitter: http://twitter.com/xarxaforestal

 

 

MEMÒRIES DE LA XARXA:

MEMORIA D'ACTIVITATS 2016-2018 DE LA XARXA FORESTAL (PDF 14,4Mb)

MEMORIA D'ACTIVITATS 2015-2016 DE LA XARXA FORESTAL (PDF 11,8Mb)

MEMORIA D'ACTIVITATS 2011-2012 DE LA XARXA FORESTAL (PDF 10,3Mb)

MEMORIA 2010-2011: DOC1 (PDF 6,3Mb)

MEMORIA 2009-2010: DOC1 (PDF 4,9Mb) DOC2 (PDF 1,4Mb)

MEMORIA 2008-2009: DOC1 (PDF 3Mb) DOC2 (PDF 2,7Mb) ANEXOS (PDF 3,4Mb)

MEMORIA 2007-2008: DOC1 (PDF 2,6Mb) DOC2 (PDF 5Mb)

10 AÑOS DE XARXA FORESTAL (PDF 0,9Mb)