Torna

Servei de Gestió Forestal

Aladern menorquí (Phillyrea media)

Nom científic:
Phillyrea media L.

Nom comú:
Aladern Menorquí.

Família:
Oleaceae.

Distribució:
Mediterrània.

Distribució a les Illes Balears:
Mallorca. Menorca.

Grandària:
Fins a 2 m.

Descripcció:
L'aladern menorquí pot arribar a ser un petit arbre amb fulles allargades d'un verd fosc i amb poques dents al marge de les fulles.

Hàbitat:
Llocs vensosos litorals.

Recomanacions de plantació:
No té exigències en quant al sól.

Observacions:
Pot resistir llocs litorals molt vensosos. Fa fruits carnosos a finals d'estiu que poden ser aliment dels ocells.


Accessos directes:
- Fitxa del Herbari Virtual del Mediterrani Occidental