Torna

Servei de Gestió Forestal

Aladern de fulla ample (Phillyrea latifolia)

Nom científic:
Phillyrea latifolia L.

Nom comú:
Aladern de fulla ample.

Nom comú castellà:
Labiérnago negro.

Família:
Oleaceae.

Distribució:
Mediterrània-occidental.

Distribució a les Illes Balears:
Mallorca. Menorca.

Grandària:
Fins a 6 m.

Descripcció:
Petit arbre amb fulles en forma de cor i dentades, solen ser d'un verd més clar que els altres aladerns.

Hàbitat:
Garrigues i pinars.

Recomanacions de plantació:
Necessita sòls rics i fons.

Observacions:
Té fruits carnosos que serveixen d'aliment a ocells.


Accessos directes:
- Fitxa del Herbari Virtual del Mediterrani Occidental