Torna

Servei de Gestió Forestal

desc_banda_sgf_novetats_cat.JPG


Resolució per a la limitació de l'ús del foc a menys de 50 m de terreny forestal durant l'època de perill d'incendis forestals [Consultau resolució]


Declaració d'utilitat pública, i inclusió al Catàleg, de la forest 'Galatzó', Calvià, Mallorca

[Consultau l'expedient]


Guanyadors del Concurs de dibuix "Ni 1 foc al Bosc 2020".

Volem donar les gràcies als més de 400 participants que han enviat dibuixos meravellosos i l'enhorabona a tots els guanyadors i guanyadores!
El jurat format per tècnics i tècniques en prevenció i extinció d'incendis forestals, ha tingut molta dificultat per votar i decidir quins eren els dibuixos finalistes i guanyadors.


Subvenció d'inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes


Licitació del contracte per a l'adquisició per concurs d'una finca per ubicar la brigada helitransportada i l'helicòpter a la zona nord de l'illa de Mallorca

[Enllaç al BOIB]


Declaració d'utilitat pública de Planícia (Banyalbufar)

Informació pública relativa a la tramitació de declaració d'utilitat pública i inclusió en el Catàleg de la forest de 'Planícia' de Mallorca

Memòria de l'expedient de declaració d'utilitat pública i inclusió en el catàleg de la finca Planícia (Banyalbufar)


Delimitació i fitació de la finca pública Son Moragues (MUP núm. 11)

Expedient per dur a terme la delimitació i fitació de la finca pública Son Moragues (MUP núm. 11), la resolució d'inici del qual, de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 21 d’agost de 2017, fou publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, número 109, de 5 de setembre de 2017.

 Citació, exposició pública i notificació de la resolució d'inici per a la delimitació i fitació de la finca pública de Son Moragues
 Resolució d'inici BOIB 5 setembre 2017
Informe justificatiu sobre la necessitat de delimitació i fitació de la finca pública Son Moragues
 Informe tècnic de descripció de la finca pública Son Moragues
Informe de delimitación de la finca pública Son Moragues en Valldemossa, Mallorca, de 22 de desembre de 2016, elaborat per l'empresa ICT- Oficina Técnica y Topografia
 Informe complementari al servei d'aixecament topogràfic per a la delimitació de la finca pública Son Moragues


Comunicació prèvia per a l'arrabassada de vegetals en mal estat fitosanitari

Comunicació prèvia a l'arrabassada o tala dels exemplars vegetals agrícoles (oliveres, ametllers, etc) amb mal estat fitosanitari (afectats per plagues o malalties) i que és recomanable i urgent la seva eliminació per evitar la propagació i contagi als arbres i arbusts sans.

Plantilla per a comunicació