Gestió Forestal

Normativa Tots

S`han trobat un total 7 Normativa. Mostrats del 1 al 7.

  • 20/03/2015 Decret 11/2015 [de 20 de març, pel qual s’aprova el Pla Forestal de les Illes Balears (2015-2035)]
  • 21/06/2012 Decret llei 7/2012 [de 15 de juny de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, i altres activitats (biomassa vegetal)]
  • 11/10/2007 Decret 125/2007 [de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendis forestals]
  • 29/04/2006 Ley 10/2006 [de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes]
  • 31/08/2005 INFOBAL [Pla especial per fer front als incendis forestals a la CAIB]
  • 22/11/2003 Ley 43/2003 [de 21 de noviembre, de Montes]
  • 12/03/1962 Decreto 485/1962 [de 22 de febrero, Reglamento de montes]