Xarxa Forestal

 

ESTADÍSTICA D'INCENDIS FORESTALS ANY 2015


PDF Estadística d'incendis de l'any 2015 (provisional fins a 31/12)

Inclou el nombre de sinistres (incendis/conats) total i per illes; superfície total, arbrada i desarbrada per illes; dimensions dels sinistres; causalitat; distribució de sinistres per dia de la setmana i mesos; superfície cremada per mesos; tipologies de negligència; distribució temporal per illa durant l'any (sinistres i superfície), etc.

 

PDF Estadística d'incendis de l'any 2014

 

PDF Estadística d'incendis de l'any 2013

 

PDF Estadística d'incendis de l'any 2012