Torna

Servei de Gestió Forestal

Expedient de declaració d'utilitat pública, i inclusió al Catàleg, de la forest 'Galatzó', Calvià, Mallorca

Documents:

01- Informe SGF.pdf 01- Informe

02- Memòria.pdf 02- Memòria

03- Annex 1 Plànols.pdf 03- Annex 1 - Plànols

04- Annex 2 - fitxes Bioatles.pdf 04- Annex 2 - Fitxes Bioatles

04- Annex 2 - fitxes Bioatles.pdf 05- Annex 3 - Ordre d'inici