Torna

Posam valors a l'esport

 

RECONEIXEMENT A L’AFICIÓ I AL COS TÈCNIC MÉS RESPECTUOSOS A LES FINALS D’ESPORT EN EDAT ECOLAR DE LES ILLES BALEARS DE 2019 DE BÀSQUET CADET FEMENÍ A MENORCA ELS DIES 3, 4 I 5 DE MAIG I DE FUTBOL INFANTIL MASCULÍ A EIVISSA ELS DIES 18 I 19 DE MAIG.

Les institucions i les entitats esportives de les Illes Balears que donam suport a l’esport en edat escolar, amb l’assessorament i col·laboració del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB estam treballant des de 2016 en el Programa “Posam Valors a l’Esport”.

 

A les finals de 2019 volem impulsar el respecte com a valor que el bàsquet i el futbol poden afegir a través de les seves competicions.

L’objectiu és fomentar el respecte vers els esportistes i la competició com a valor a treballar des de les grades per part de les famílies i el públic, i a les banquetes per part dels cossos tècnics.

 

Durant els partits de bàsquet cadet femení que es celebrarà a Menorca els dies 3, 4 i 5 de maig, i de futbol infantil masculí que es celebrarà a Eivissa els dies 18 i 19 de maig, s’enregistraran les conductes (tant les respectuoses com les irrespectuoses) observades a les grades i a les banquetes. En acabar la competició a l’acte de cloenda i lliurament de medalles es farà un reconeixement a l’afició i al cos tècnic més respectuós.

 

Gràcies anticipades per a la vostra col·laboració (us agrairíem que en féssiu la màxima difusió d’aquesta iniciativa), i així afegir respecte a les competicions esportives en edat escolar.

 

EL RESPECTE A L’ESPORT EN EDAT ESCOLAR

Des de la Conselleria de Cultura, Esports i Joventut, els consell insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i les Federacions de Futbol i Bàsquet de les Illes Balears, entenem que

Respectar és l'actitud de consideració, tolerància i acceptació envers una altra persona, encara que hi puguin existir diferències personals o de manera de pensar. Implica un sentiment positiu envers les altres persones.

 

Respetar es la actitud de consideración, tolerancia y aceptación hacia otra persona, aunque pueda existir diferencias personales o de manera de pensar. Implica un sentimiento positivo hacia las otras personas.

 

Us demanaríem féssiu la màxima difusió entre totes les persones del vostre entorn del concepte respecte i del reconeixement que farem a l’afició i cos tècnic més respectuós a les finals d’esport en edat escolar.

Les i els esportistes agrairan que familiars, públic i cossos tècnics tinguem una actitud de respecte durant la tota la competició.