Torna

Vacunacions

Preguntes i respostes sobre la grip estacional


Què és la grip?
La grip és una malaltia infecciosa, molt contagiosa, causada per un virus que pot afectar de manera greu els infants petits, la gent gran i les persones que pateixen altres malalties i les dones embarassades.

Quins són els símptomes?
Febre elevada per sobre de 39 ºC, tos, mal de coll, mal de cap, dolors articulars i musculars i cansament.

Com es pot prevenir?
La mesura de prevenció més efectiva contra la grip és la vacunació.

Com es pot evitar el contagi?

  • Cobrir-se la boca i el nas en tossir i esternudar.
  • Rentar-se les mans freqüentment amb sabó (durant 15-20 segons), i   sobretot després de tossir, esternudar i mocar-se.
  • Ventilar diàriament la casa, les habitacions i els espais comuns.

Qui s’ha de vacunar?
Les persones amb malalties cròniques (el metge les indicarà), les persones a partir de 65 anys, les embarassades, el personal sanitari i les persones que tenen professions com ara bombers, policies o educadors infantils.

Què s’ha de fer davant dels primers símptomes?
Repòs a casa i beure líquids en abundància i sí es considera que la malaltia avança telefonar al 061 (Salut Respon) per rebre instruccions sobre la millor conducta a seguir. Evitau contagiar altres persones cobrint-vos el nas i la boca en tossir i esternudar.

És possible vacunar-se contra la grip i patir la malaltia?
Sí, la vacuna no és eficaç al 100 %.   
A més, pot passar que el contagi es produeixi abans que la vacuna faci efecte.
Així mateix, cal recordar que la vacuna no protegeix de malalties semblants a la grip.

Seria millor no vacunar-se i passar la grip?
No, si una persona es vacuna contra la grip i de tota manera la contreu, el més probable és que la malaltia sigui molt més benigna.

Té efectes secundaris la vacuna de la grip?
L’efecte secundari mes comú és dolor i enrogiment en el punt d’injecció durant un parell de dies.

Qualsevol persona pot rebre la vacuna contra la grip?
No, la vacuna no es pot administrar a menors de 6 mesos, a les persones que hagin tengut una reacció al•lèrgica greu (anafilaxi) a la mateixa vacuna i les persones amb al•lèrgies greus i conegudes a algun dels components de la vacuna.

És segura la vacuna contra la grip?
S’ha demostrat que sí ho és. Es tracta d’una vacuna molt utilitzada en tot el món, amb una seguretat ben coneguda.

Quan i on em puc vacunar?
La campanya a les Illes Balears comença el dia 2 de novembre i acaba el 15 de desembre. Les persones interessades en vacunar-se poden dirigir-se al seu centre de salut o cridar al telèfon de cita prèvia del Servei de Salut 902 079 079.

Com es diagnostica la grip?
En la majoria dels casos és suficient amb el criteri clínic del metge, encara que en alguns casos es poden prendre mostres per diagnosticar-la en el laboratori.

Quins objectius té la campanya de vacunació contra la grip?
Disminuir el nombre de casos de grip, les complicacions greus i les morts que causa.

Per què fa falta vacunar-se contra la grip cada any?
Perquè el virus de la grip canvia d’un any a l’altre i la protecció de la vacuna no és útil per a variants noves.    

Quantes dosis de vacuna s’han de rebre?
Les persones a partir de 9 anys, una sola dosi, i els infants d’entre 6 mesos i 8 anys han de rebre 2 dosis si no s’han vacunat anteriorment.

Es poden posar altres vacunes alhora?
Sí, la vacuna de la grip es pot administrar amb qualsevol altra vacuna, fins i tot amb les de l’al•lèrgia. En l’embaràs també es pot administrar amb la de la tos ferina, el tètan i la diftèria (DTPa) i la gammaglobulina anti-D.

És aconsellable vacunar-se de la grip durant l’embaràs?
Sí, ja que protegeix la dona de complicacions greus en cas de grip i també l’ infant menor de 6 mesos. Durant la temporada gripal és la principal causa d’ingrés hospitalari en aquest grup d’edat.