Torna

Concurs de trasllats d'àmbit estatal 2014-2015

 

 

Convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal publicada el BOIB Núm. 146 (23/octubre/2014):  • Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Universitat i Recerca de 6 d’octubre de 2014, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació PDF

 

  • Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Universitat i Recerca de 6 d’octubre de 2014, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació PDF