Torna

Concurs de trasllats d'àmbit estatal 2016-2017


 - Adjudicació definitiva de les destinacions atorgades als funcionaris docents del cos de mestres. - per a la provisió de places vacants entre funcionaris docents del cos de:

 • mestres - per a la provisió de places vacants entre funcionaris docents dels cossos de:
 • Catedràtics d’ensenyament secundari
 • Professors d’ensenyament secundari
 • Professors tècnics de formació professional
 • Catedràtics de música i arts escèniques
 • Professors de música i arts escèniques
 • Catedràtics d’arts plàstiques i disseny
 • Professors d’arts plàstiques i disseny
 • Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
 • Catedràtics d’escoles oficials d’idiomes
 • Professors d’escoles oficials d’idiomes