Torna

Transport Marítim

Calendari d'exàmens 2021

Es recorda que, a més del pagament de taxes, s'ha de fer la sol·licitud la corresponent sol·licitud d'examen. Fer únicament el pagament de taxes NO dona dret a examinar-se.

A la vista de les sol•licituds presentades i de les disponibilitats de personal i infraestructures, el president del Tribunal pot acordar ampliar les dates per dur a terme els exàmens en un dia addicional, anterior o posterior a les dates indicades a l'apartat vuitè de l'annex primer de la "Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 21 de gener de 2021 per la qual es convoquen els exàmens per obtenir les titulacions per al govern d’embarcacions d’esbarjo".

La sol·licitud d'admissió als exàmens es fa preferentment a través de la seu electrònica mitjançant l’enllaç http://www.caib.es/sites/transportmaritim i clicant en la pestanya «Matrícula exàmens» (aquest enllaç serà visible quan comenci el període de matrícula, dia 1 de febrer de 2021).

Així mateix, la inscripció pot fer-se mitjançant la presentació de la sol·licitud corresponent juntament amb la documentació que s'estableix a la convocàtoria en el Registre de la Direcció General de Transport Marítim i Aeri (c/ del Gremi de Corredors, 10, 3r pis, polígon de Son Rossinyol, Palma). No obstant això, per motius de salut i seguretat, l'atenció presencial en el Registre només es fa amb cita prèvia al telèfon 971 17 73 00 (extensió 69082).

Igualment, pot presentar-se en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les sol·licituds d'admissió als exàmens teòrics per obtenir titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo han d’ajustar-se als terminis següents:

 

Convocatòria de març de 2021

• Termini de presentació sol·licituds: des de l’1 de febrer fins al 12 de febrer de 2021.

• Lloc i data de realització dels exàmens:

PALMA

— Capità de iot: 26 de març de 2021

— Patró de iot: 26 de març de 2021

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 27 de març de 2021

— Patró per a navegació bàsica: 27 de març de 2021

MENORCA / EIVISSA

— Capità de iot: 23 de març de 2021

— Patró de iot: 23 de març de 2021

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 23 de març de 2021

— Patró per a navegació bàsica: 23 de març de 2021

 

Convocatòria de juny de 2021

• Termini de presentació sol·licituds: des del 3 de maig fins el 11 de maig de 2021

• Lloc i data de realització dels exàmens:

PALMA

— Capità de iot: 25 de juny de 2021

— Patró de iot: 25 de juny de 2021

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 26 de juny de 2021

— Patró per a navegació bàsica: 26 de juny de 2021

MENORCA / EIVISSA

— Capità de iot: 22 de juny de 2021

— Patró de iot: 22 de juny de 2021

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 22 de juny de 2021

— Patró per a navegació bàsica: 22 de juny de 2021

 

Convocatòria de setembre de 2021

• Termini de presentació sol·licituds: des del 23 de juliol fins el 6 d’agost de 2021

• Lloc i data de realització dels exàmens:

PALMA

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 17 de setembre de 2021

— Patró per a navegació bàsica: 17 de setembre de 2021            

MENORCA / EIVISSA

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 14 de setembre de 2021

— Patró per a navegació bàsica: 14 de setembre de 2021

 

Convocatòria de desembre de 2021

• Termini de presentació sol·licituds: des del 25 d’octubre fins el 5 de novembre de 2021.

• Lloc i data de realització dels exàmens:

PALMA

— Capità de iot: 17 de desembre de 2021

— Patró de iot: 17 de desembre de 2021

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 18 de desembre de 2021

— Patró per a navegació bàsica: 18 de desembre de 2021

MENORCA / EIVISSA

— Capità de iot: 14 de desembre de 2021

— Patró de iot: 14 de desembre de 2021

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 14 de desembre de 2021

— Patró per a navegació bàsica: 14 de desembre de 2021

 

Resolució de la convocatòria:

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 21 de gener de 2021 per la qual es convoquen els exàmens per obtenir les titulacions per al govern d’embarcacions d’esbarjo