Torna

Transport Marítim

Calendari d'exàmens 2020

Es recorda que, a més del pagament de taxes, s'ha de fer la sol·licitud la corresponent sol·licitud d'examen. Fer únicament el pagament de taxes NO dona dret a examinar-se.

A la vista de les sol•licituds presentades i de les disponibilitats de personal i infraestructures, el president del Tribunal pot acordar ampliar les dates per dur a terme els exàmens en un dia addicional, anterior o posterior a les dates indicades a l'apartat tercer de l'annex primer de la "Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 17 de gener de 2020 per la qual es convoquen els exàmens per a l’obtenció de titulacions per al govern d’embarcacions d’esbarjo". 

a) Per participar en la primera convocatòria d’exàmens teòrics de l’any 2020, el termini de presentació de sol·licituds comença el 14 de febrer i acaba el 28 de febrer. Els exàmens es duen a terme en les localitats i en les dates següents:

PALMA

— Capità de iot: 3 d’abril (divendres dematí).

— Patró de iot: 3 d’abril (divendres dematí).

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 4 d’abril (dissabte dematí).

— Patró per a navegació bàsica: 4 d’abril (dissabte dematí).

MENORCA/EIVISSA

— Capità de iot: 31 de març (dimarts horabaixa).

— Patró de iot: 31 de març (dimarts horabaixa).

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 31 de març (dimarts horabaixa).

— Patró per a navegació bàsica: 31 de març (dimarts horabaixa).

 

b) Per participar en la segona convocatòria d’exàmens teòrics de l’any 2020, el termini de presentació de sol·licituds comença el 6 de maig i acaba el 19 de maig. Els exàmens es duen a terme en les localitats i en les dates següents:

PALMA

— Capità de iot: 26 de juny (divendres dematí).

— Patró de iot: 26 de juny (divendres dematí).

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 27 de juny (dissabte dematí).

— Patró per a navegació bàsica: 27 de juny (dissabte dematí).

MENORCA/EIVISSA

— Capità de iot: 30 de juny (dimarts horabaixa).

— Patró de iot: 30 de juny (dimarts horabaixa).

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 30 de juny (dimarts horabaixa).

— Patró per a navegació bàsica: 30 de juny (dimarts horabaixa).

 

c) Per participar en la tercera convocatòria d’exàmens teòrics de l’any 2020, el termini de presentació de sol·licituds comença el 24 de juliol i acaba el 7 d’agost. Els exàmens es duen a terme en les localitats i en les dates següents:

PALMA

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 12 de setembre (dissabte dematí).

— Patró per a navegació bàsica: 12 de setembre (dissabte dematí).

MENORCA/EIVISSA

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 10 de setembre (dijous horabaixa).

— Patró per a navegació bàsica: 10 de setembre (dijous horabaixa).

 

d) Per participar en la quarta convocatòria d’exàmens teòrics de l’any 2020, el termini de presentació de sol·licituds comença el 23 d’octubre i acaba el 9 de novembre. Els exàmens es duen a terme en les localitats i en les dates següents:

PALMA

— Capità de iot: 18 de desembre (divendres dematí).

— Patró de iot: 18 de desembre (divendres dematí).

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 19 de desembre (dissabte dematí).

— Patró per a navegació bàsica: 19 de desembre (dissabte dematí).         

MENORCA / EIVISSA

— Capità de iot: 15 de desembre (dimarts horabaixa).

— Patró de iot: 15 de desembre (dimarts horabaixa). 

— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 15 de desembre (dimarts horabaixa).

— Patró per a navegació bàsica: 15 de desembre (dimarts horabaixa).

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 17 de gener de 2020 per la qual es convoquen els exàmens per a l’obtenció de titulacions per al govern d’embarcacions d’esbarjo