Torna

Transport Marítim

Calendari d'exàmens 2018

a) Per participar en la primera convocatòria d’exàmens teòrics de l’any 2018, el termini de presentació de sol·licituds comença el 15 de febrer i acaba el 28 de febrer. Els exàmens es duen a terme en les localitats i en les dates següents:

PALMA

 • Capità de iot: 13 d’abril (divendres dematí).
 • Patró de iot: 13 d’abril (divendres dematí).
 • Patró d’embarcacions d’esbarjo: 14 d’abril (dissabte dematí).
 • Patró per a navegació bàsica: 14 d’abril (dissabte dematí).
 • Patró de moto nàutica A i B: 14 d’abril (dissabte dematí).

MENORCA / EIVISSA

 • Capità de iot: 10 d’abril (dimarts horabaixa).
 • Patró de iot: 10 d’abril (dimarts horabaixa).
 • Patró d’embarcacions d’esbarjo: 10 d’abril (dimarts horabaixa).
 • Patró per a navegació bàsica: 10 d’abril (dimarts horabaixa).
 • Patró de moto nàutica A i B: 10 d’abril (dimarts horabaixa).

b) Per participar en la segona convocatòria d’exàmens teòrics de l’any 2018, el termini de presentació de sol·licituds comença el 7 de maig i acaba el 18 de maig. Els exàmens es duen a terme en les localitats i en les dates següents:

PALMA

 • Capità de iot: 29 de juny (divendres dematí).
 • Patró de iot: 29 de juny (divendres dematí).
 • Patró d’embarcacions d’esbarjo: 30 de juny (dissabte dematí).
 • Patró per a navegació bàsica: 30 de juny (dissabte dematí).
 • Patró de moto nàutica A i B: 30 de juny (dissabte dematí).

MENORCA / EIVISSA

 • Capità de iot: 26 de juny (dimarts horabaixa).
 • Patró de iot: 26 de juny (dimarts horabaixa).
 • Patró d’embarcacions d’esbarjo: 26 de juny (dimarts horabaixa).
 • Patró per a navegació bàsica: 26 de juny (dimarts horabaixa).
 • Patró de moto nàutica A i B: 26 de juny (dimarts horabaixa).

c) Per participar en la tercera convocatòria d’exàmens teòrics de l’any 2018, el termini de presentació de sol·licituds comença el 26 de juliol i acaba el 8 d’agost. Els exàmens es duen a terme en les localitats i en les dates següents:

PALMA

 • Patró d’embarcacions d’esbarjo: 15 de setembre (dissabte dematí).
 • Patró per a navegació bàsica: 15 de setembre (dissabte dematí).
 • Patró de moto nàutica A i B: 15 de setembre (dissabte dematí).

MENORCA / EIVISSA

 • Patró d’embarcacions d’esbarjo: 10 de setembre (dilluns horabaixa).
 • Patró per a navegació bàsica: 10 de setembre (dilluns horabaixa).
 • Patró de moto nàutica A i B: 10 de setembre (dilluns horabaixa).

d) Per participar en la quarta convocatòria d’exàmens teòrics de l’any 2018, el termini de presentació de sol·licituds comença el 25 d’octubre i acaba el 7 de novembre. Els exàmens es duen a terme en les localitats i en les dates següents:

PALMA

 • Capità de iot: 14 de desembre (divendres dematí).
 • Patró de iot: 14 de desembre (divendres dematí).
 • Patró d’embarcacions d’esbarjo: 15 de desembre (dissabte dematí).
 • Patró per a navegació bàsica: 15 de desembre (dissabte dematí).
 • Patró de moto nàutica A i B: 15 de desembre (dissabte dematí).

MENORCA / EIVISSA

 • Capità de iot: 18 de desembre (dimarts horabaixa).
 • Patró de iot: 18 de desembre (dimarts horabaixa).
 • Patró d’embarcacions d’esbarjo: 18 de desembre (dimarts horabaixa).
 • Patró per a navegació bàsica: 18 de desembre (dimarts horabaixa).
 • Patró de moto nàutica A i B: 18 de desembre (dimarts horabaixa).