Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

19/10/2018

Resolució de 26 de febrer de 2010 de la Direcció General d'Indústria mitjançant la qual s'aproven a l'empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELËCTRICA, SLU, les condicions tècniques per a centres de transformació. BOIB 43 de 16/03/2010

Servei de transport i distribució d'energia d'energia i generació tèrmica Sector Electric