Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

19/10/2018

Resolució del conseller de Comerç, Indústria i Energia de 17 de maig de 2006, per la qual s'ordena la publicació de la Circular de director general d'Indústria de 4 d'abril de 2006, per la qual es fixen els criteris sobre la previsió de càrregues per al dimensionament de la nova infraestructura elèctrica necesària per atendre les peticions de subministrament. BOIB 76 de 27/05/2006

Servei de transport i distribució d'energia d'energia i generació tèrmica Sector Electric