Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

13/01/2022

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 14 de juliol de 2020 per la qual es nomenen els membres de la Comissió de Toponímia de les Illes Balears (BOIB núm. 126, de 16 de juliol de 2020)

Toponímia