Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Reial decret 902/2007 de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, en lo relatiu al temps de treball de treballadors que realitzen activitats mòbils de transport per carretera. (BOE núm. 171, de 18 de juliol)

Jornades especials de treball

Aquest Reial decret ha estat modificat, només en el seu article 10, pel Reial decret 1635/2011, de 14 de novembre  (BOE núm. 303, de 17 de novembre)

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/20111114rd1635jornadasespecialestrabajo.pdf