Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Reial decret 836/2012 de 25 de maig, pel qual s'estableixen les característiques tècniques, l'equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera. (BOE núm. 137, de 8 de juny)

Transport sanitari

modificat pel Reial decret 22/2014 de 17 de gener  (BOE núm. 22, de 25 de gener)

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/20140117_rd_22_equipo_personal_sanitario.pdf