Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Reial decret 640/2007 de 18 de maig, pel qual s'estableixen excepcions a l'obligatorietat de les normes sobre temps de conducció i descans i l'ús del tacògraf en el transport per carretera (BOE núm. 126, de 26 de maig), modificat pel Reial decret 1082/2014, de 19 de desembre

Exempcions normes tacógrafo