Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

19/10/2018

Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel que s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària en front a emissions radioelèctriques. BOE» núm. 234, de 29/09/2001

Servei de transport i distribució d'energia d'energia i generació tèrmica Sector Electric