Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

19/10/2018

Reglament UE 548/2014 de la Comissió de 21 de maig de 2014 pel que es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell en el que respecta als transformadors de potencia petits, mitjans i grans. Diario Oficial de la UE l152/1 de 22 de maig de 2014

Servei de transport i distribució d'energia d'energia i generació tèrmica Sector Electric