Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

Organització i règim jurídic de l’Administració Hidràulica Decret 129/2002, de 18 d'octubre, d'Organització i Règim Jurídic de l'Administració Hidràulica de les Illes Balears (BOIB núm. 128, de 24 d’octubre de 2002).