Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Ordre FOM/64/2017 de 30 de gener, per la qual es modifiquen l'Ordre FOM/3591/2008, de 27 de novembre, per la que s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la formació en relació amb el transport per carretera i l'Ordre FOM/3218/2009, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat; i es regula la tramitació electrònica dels procediments (BOE núm. 28, de 2 de febrer)

Ajudes a la formació i a l'abandonament de l'activitat