Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Ordre FOM/3527/2011 de 21 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre FOM/287/2009, de 9 de febrer, per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres en matèria de prestació de caució a favor de persones no residents en territori espanyol que cometin infraccions en Espanya en mataria de transport (BOE núm. 312, de 28 de desembre)

Reglament infraccions no residents transport