Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Ordre FOM/3203/2011 de 18 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre FOM/36/2008, de 9 de gener, per la que es desenvolupa la secció segona del capítol IV del títol V, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor, del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decreto 1211/1990, de 28 de setembre (BOE núm. 283, de 24 de novembre)

Arrendament amb conductor