Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Ordre FOM/2799/2015 de 18 de desembre, per la que es modifica l'Ordre FOM/36/2008, de 9 de gener, per la que es desenvolupa la secció segona del capítol IV del títol V, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor, del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decreto 1211/1990, de 28 de setembre (BOE núm. 307 de 24 de desembre)

Lloguer vehicles amb conductor