Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Ordre FOM/1298/2013 de 28 de juny, per la qual es modifica l'annex VI del Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel que es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (BOE núm. 164, de 10 de juliol)

Qualificació i formacio continua de conductors