Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

19/10/2018

Ordre ECO/797/2002, de 22 de març, per la que s'aprova el procediment de mesura i control de la continuïtat del subministrament elèctric. BOE» núm. 89, de 13 de abril de 2002

Servei de transport i distribució d'energia d'energia i generació tèrmica Sector Electric