Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

22/04/2020

Ordre del conseller d'Interior de 30 de desembre de 2005, per la qual s'aprova el Catàleg de jocs de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8 de 19 de gener de 2006).

SERVEI DE JOC-CASINOS