Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

13/09/2021

Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021 per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies (BOIB 103 de 3 d'agost)

Transports