Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

02/10/2020

Ordre de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació de 28 de setembre de 2020, per la qual es crea i es regula l'agrupació racial de la vaca de la reina i el seu llibre genealògic, i s'actualitza l'annex del Decret 5/2007, de 2 de febrer, pel qual s'aprova el Catàleg d'agrupacions racials dels animals domèstics autòctons de les Illes Balears i es regulen les entitats dedicades a fomentar-los

Ramaderia