Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

22/10/2018

Ordre IET/1459/2014, d'1 d'agost, per la qual s'aproven els paràmetres retributius i s'estableix el mecanisme d'assignació del règim retributiu específic per a noves instal·lacions eòliques i fotovoltaiques en els sistemes elèctrics no peninsulars (BOE 189 de 5/08/2014).

Energies renovables.