Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Llei 8/2006, de 14 de juny, de creació del consorci de transports de Mallorca (BOIB núm. 88, de 22 de juny)

Normativa de viatgers. Transport regular per carretera

afectada pel

- Decret llei 5/2009, de 27 de novembre, de mesures relatives al servei públic regular de viatgers per carretera de les Illes Balears i de determinades disposicions en matèria urbanística (BOIB núm. 174, de 28 de novembre)

http://boib.caib.es/pdf/2009174/mp5.pdf

- Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears