Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB Núm. 112, de 29/07/2010)

Règim jurídic del sector públic

Tots els articles són aplicables, excepte els específics d'altres tipus d'ens.