Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 28 de juny)

Llei de transports autonomica

afectada per:

. Correcció d'errades als articles 82 i 186 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 88, de dia 28 de juny de 2014

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/40/912380

. Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma  (BOIB núm. 66 de 30 d'abril de 2015)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/66/915297

. Decret llei 2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de transports terrestres (BOIB núm. 65, de 27 de maig)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/65/979934

. Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat – Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei de les Illes Balears 2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de transports terrestres  (BOIB núm. 36, de 22 de març de 2018)

ttp://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/36/1003639

. Llei 6/2018, de 22 de juny  (BOIB núm. 78, de 26 de juny)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/78/1011771