Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2015) (veure text consolidat)

RÈGIM JURÍDIC

El text consolidat de la norma tan sols està disponible en castellà.