Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Llei 40/2015, d'1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.(BOE Núm. 236, de 02/10/2015)

Règim jurídic del sector públic

TÍTOLS PRELIMINAR, II i III. Versió consolidada: veure hiperenllaç de la versió castellana.