Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

07/09/2018

Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm.236, de 2-10-2015) (veure text consolidat)

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ

El text consolidat de la norma tan sols està disponible en castellá