Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.(BOIB núm. 44, de 3 d’abril de 2003)

Règim jurídic del sector públic

Tots els articles són aplicables, excepte els Capítols II i III, i els articles 13 i 14 del Capítol IV del Títol II.