Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Llei 11/2017, de 20 de desembre, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. (BOIB Núm. 157, de 14/01/2017)

Seguretat i Emergències

10, 15, 19, 20, 24, 30 i 51.